ดันนักโทษเป็นทนายอาสา

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. ที่กระทรวงยุติธรรม นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รมว.ยุติธรรม เปิดเผยว่า ได้เสนอให้กรมราชทัณฑ์จัดหาอาชีพสนับสนุนนักโทษให้มากขึ้น เพื่อให้นำไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษได้จริง พบว่านักโทษจำนวนมากที่เรียนด้านกฎหมายจากในเรือนจำ และเมื่อพ้นโทษกลับไม่มีสถานประกอบการใดรับเข้าทำงาน และยังติดเรื่องประวัติเคยต้องโทษอาญา ทางเนติบัณฑิตยสภาก็ไม่รับรองนักโทษออกมา จึงทำงานด้านกฎหมายตามที่ได้เรียนมาไม่ได้ ดังนั้น ตนมีความเห็นว่าจะให้นักโทษที่เรียนจบกฎหมายจากในเรือนจำ เมื่อพ้นโทษออกมาจะให้มาเป็นทนายความอาสาของกระทรวงยุติธรรม ทำงานมีเงินเดือน เหมือนพนักงานข้าราชการทั่วไป