จนท.DSIฟ้องศาลปค.อธิบดีสอบเลื่อนขั้นไม่เป็นธรรม

(15ม.ค.) พ.ท.ประจวบ ปากคลอง และนายนิรันดร ชัยศรี เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้ายื่นฟ้องกรมสอบสวนคดีพิ เศษ และพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษต่อศาลปกครอง กรณีดีเอสไอ ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นและย้ายเปลี่ยนสายงาน จากเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นพนักงานสอบสวน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 ว่า ขัดต่อระเบียบ ก.พ. โดยมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบก่อนสอบน้อยกว่า 5 วันทำการ

นอกจากนี้ข้อสอบยังรั่ว ไปยังกลุ่มบุคคลที่เป็นพรรคพวกเดียว กับอธิบดี โดย ผลการสอบสัมภาษณ์ซึ่งคะแนนเต็มร้อยคะแนน พบว่า กลุ่มพรรคพวกใกล้ชิดอธิบดี จะได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ 80-100 คะแนน ส่วนกลุ่มที่ไม่ใช่พรรคพวกได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยคะแนนของตนได้เพียง 8.9 คะแนนจาก 100 คะแนน นอกจากนี้การสอบสัมภาษณ์ ยังแบ่งกลุ่มสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นธรรม ดังนั้น

// //

จึงฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้มีคำสั่งเพิกถอนประกาศการสอบที่ขัดต่อระเบียบ ก.พ. และยกเลิกผลสอบครั้งนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ เป็นบุคลากรชั้นต้นของกระบวนการยุติธรรม แต่กลับไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะการสอบไม่โปร่งใส ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ไม่ได้รับความเป็นธรรม กว่า 100 คน

ภูมิใจไทย:ก้าวสำคัญของเนวิน

การเมืองแบบไทยๆ อะไรๆ ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ ฟัดกันแทบจะตายกันไปข้าง วันหนึ่งก็อ้าขาผวาปีกเข้าหากันได้อย่างไม่เคอะเขิน

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด