ผ่อนแรง

นักศึกษาของ มหาวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีโตเกียว ประ เทศญี่ปุ่น สา ธิตการทำงานของชุดสำหรับสวมใส่เพื่อช่วยผู้สูงวัยเก็บพืชผักในสวน ซึ่งชุดนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยผ่อนแรงขณะเก็บเกี่ยวพืชผลและตัดแต่งกิ่งใบต้นไม้

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด