ชลประทาน10แจ้งระดับน้ำสระบุรี-อยุธยาสูงขึ้น

ชลประทาน10แจ้งระดับน้ำสระบุรี-อยุธยาสูงขึ้น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


สำนักชลประทานที่ 10 แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2

ด้วยยังคงมีฝนตกบริเวณเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จากอิทธิพลร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นเหตุให้มีปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน ณ วันที่ 29 กันยายน 2556 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 800 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร้อยละ 83 ของความจุเก็บกักสูงสุดที่ 960 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้แม้จะยังคงรองรับน้ำได้เพิ่มอีกประมาณ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพายุโซนร้อน "หวู่ติ๊บ (Wutip)" บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนที่กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก คาดว่าจะเข้าฝั่งเวียดนามตอนบน วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ที่จะถึง จึงต้องเพิ่มการระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำเป็นระยะ ๆ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบด้านท้ายน้ำในทันทีทันใดและจะระบายน้ำสูงสุดในเกณฑ์ 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที วันที่ 29 กันยายน 2556 เวลา 18.00 น. ซึ่งเมื่อรวมกับปริมาณน้ำระหว่างทางที่ไหลลงแม่น้ำป่าสักก่อนถึงหน้าเขื่อนพระราม 6 อีกประมาณ 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะทำให้การระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม 6 อยู่ในเกณฑ์ 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2556 โดยจะมีระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพิ่มขึ้นจากวันที่ 29 กันยายน ๒๕๕๖ ประมาณ 65 เซนติเมตร ในท้องที่จังหวัดสระบุรีและด้านท้ายเขื่อนพระราม 6 เพิ่มขึ้นประมาณ 100 ถึง 120 เซนติเมตร ในท้องที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลาก เนื่องจากอิทธิพลดังกล่าวตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จึงมีความจำเป็นต้องพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนพระรามหกตามเกณฑ์ข้างต้น สำนักชลประทานที่ 10 จึงได้ขอความอนุเคราะห์จังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำป่าสักและประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำ ขนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นบนที่สูง หรือที่ปลอดภัยจากระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักที่จะเพิ่มสูงขึ้นในระยะต่อจากนี้ และขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการน้ำอย่างใกล้ชิด