คะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.อย่างไม่เป็นทางการ

เบอร์ 1 นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล ผู้สมัครอิสระ 5,960

เบอร์ 2 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประชาธิปัตย์ 920,980

เบอร์ 3 นางลีนา จังจรรจา ผู้สมัครอิสระ 8,905

เบอร์ 4 นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ ผู้สมัครอิสระ 1,851

เบอร์ 5 นายกงจักร ใจดี ผู้สมัครอิสระ 2,340

เบอร์ 6 ร.อ.เมตตา เต็มชำนาญ ผู้สมัครอิสระ 1,369

เบอร์ 7 นายอิสระ อมรเวช ผู้สมัครอิสระ 907

เบอร์ 8 ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล ผู้สมัครอิสระ 329,717

เบอร์ 9 นายวิทยา จังกอบพัฒนา ผู้สมัครอิสระ 3,582

เบอร์ 10 นายยุรนันท์ ภมรมนตรี เพื่อไทย 603,414

เบอร์ 11 นายธรรณม์ชัย รุ่งจิรโรจน์ ผู้สมัครอิสระ 2,190

เบอร์ 12 นายแก้วสรร อติโพธิ ทีมกรุงเทพฯ พัฒนา 142,334

เบอร์ 13 นายวัชระ สุขณะล้ำ ผู้สมัครอิสระ 645

เบอร์ 14 นายเอธัส มนต์เสรีนุสรณ์ พรรคสุวรรณภูมิ 4,046

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด