กกต.เผยผู้ใช้สิทธิ 22 จว. ร้อยละ 55.47%ลำพูนแชมป์

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 12 มกราคม ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ กกต. แถลงถึงภาพรวมการใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม ส.ส. แทนตำแหน่งที่วางใน 29 ที่นั่ง ว่า ขณะนี้ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการซึ่งต้องรอ ผอ.กต.แต่ละจังหวัด ส่งเอกสารแบบฟอร์มผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเข้ามายัง กกต. คาดว่าในช่วงบ่ายจะส่งมาครบทั้ง 22 จังหวัด และจะนำเข้าสู่ที่ประชุม กกต. ในวันที่ 13 มกราคม

นายสุทธิพล สถิติการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ใน 22 จังหวัด มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 7,838,714 คน มาใช้สิทธิ 4,347,913 คน หรือ ร้อยละ 55.47 มีบัตรเสีย 155,163 ใบ หรือร้อยละ 3.57 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 308,947 ใบ หรือร้อยละ 7.11 ส่วนจ.ลำพูนผู้มาใช้สิทธิมากที่สุด 234,103 คน หรือร้อยละ 75.26 จากผู้มีสิทธิ 311,041 คน ส่วนจ.สมุทรปราการมีผู้มาใช้สิทธิน้อยที่สุด 156,582 คน หรือร้อยละ 43.37 จากผู้มีสิทธิ 361,058 คน ขณะที่ จ.ร้อยเอ็ดมีบัตรเสียน้อยที่สุด 3,678 ใบ หรือร้อยละ 1.92 และ จ.ร้อยเอ็ดมีบรไม่ประสงค์ลงคะแนนน้อยที่สุด 4,664 ใบ หรือร้อยละ 2.44 ส่วน จ.สระบุรี มีบัตรเสียมากที่สุด 8,554 ใบ หรือร้อยละ 7.10 และจ.สระบุรี มีจำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนมากที่สุด 19,497 ใบ หรือร้อยละ 16.18

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด