ผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.29เขต 100%อย่างไม่เป็นทางการ ทุกจังหวัด พรรคร่วมรัฐบาลกวาด 20ที่นั่ง ผลคะแนนเล

ผลเลือกตั้งซ่อมส.ส. 29 เขต พรรคร่วมรัฐบาลกวาด 20 ที่นั่ง ประชาธิปัตย์ 7 ที่นั่ง ชาติไทยพัฒนา 10 ที่นั่ง เพื่อแผ่นดิน 3 ที่นั่ง พรรคฝ่ายค้านได้ไปแค่ 9 ที่นั่ง พรรคเพื่อไทย 5 ที่นั่ง พรรคประชาราช 4 ที่นั่ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)กลาง จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน 22 จังหวัด 26 เขตเลือกตั้ง รวม 29 คน เมื่อวันที่ 11 มกราคม ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมือง 3 พรรค ประกอบด้วย พรรคพลังประชาชน, พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย ทำให้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคที่เป็น ส.ส.ต้องพ้นจากตำแหน่งไป ประกอบด้วย ลำปาง เขต 1, ลำพูน เขต 1, นครพนม เขต 1, อุดรธานี เขต 2 มหาสารคาม เขต 1, ร้อยเอ็ด เขต 2, อุบลราชธานี เขต 2, ศรีสะเกษ เขต 1 และเขต 2, บุรีรัมย์ เขต 2 และเขต 4, สระบุรี เขต 2, ลพบุรี เขต 1, อุทัยธานี เขต 1, สุพรรณบุรี เขต 1 และเขต 2, นครปฐม เขต 1, ราชบุรี เขต 1, สมุทรปราการ เขต 1, ฉะเชิงเทรา เขต 1, อ่างทอง เขต 1 และกรุงเทพมหานคร เขต 10

เวลา 19.37 น.นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ปลัด กทม. กล่าวว่า ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. กทม. เขตเลือกตั้งที่ 10 ประกอบด้วย 4 เขต คือ ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ บานขุนเทียน และบางบอน ปรากฏว่า มีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 164,858 คน คิดเป็น 50.92% บัตรดี 143,107 ใบ บัตรเสีย 9,292 ใบ ไม่ลงคะแนน 12,459 ใบ

ผู้ชนะการเลือกตั้งซ่อม กทม.เขต10 คือ หมายเลข 3 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 78,664 คะแนน คิดเป็น 54.97% รองลงมาคือ หมายเลข 1 นายจารุวงศ์ เรืองสุวรรณ จากพรรคเพื่อไทย ได้ 57,105 คะแนน คิดเป็น 39.90% หมายเลข 2 นายถนอมศักดิ์ นวลเศรษฐ จากพรรคสาธารณชน ได้ 6,195 คะแนน คิดเป็น 4.33% หมายเลข 4 นายบุญฤทธิ์ ขวัญชุม จากพรรคประชากรไทย ได้ 591 คิดเป็น 0.41% และอันดับ 5 หมายเลข 5 นายอนุสรณ์ สมอ่อน จากพรรคความหวังใหม่ ได้ 552 คิดเป็น 0.39%

สำหรับผลการนับคะแนนที่ครบทุกหน่วย 100%แล้ว แต่ยังไม่ประกาศผลอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย

สมุทรปราการ เขต 1 น.ส.สรชา วีรชาติวัฒนา ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 80,890 คะแนน เฉือนชนะนางอรุณลักษณ์ กิจเลิศไพโรจน์ ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้ 61,247 คะแนน

สระบุรี เขต 2 นายองอาจ วงษ์ประยูร ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 79,567 คะแนน ทิ้งห่างนายตระกูล จันทร์แจ่มใจ พรรคเพื่อแผ่นดิน ได้ 10,633 คะแนน

นครพนม เขต 1 นายสุริยา พรหมดี ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 48,083 เฉือนชนะ น.ส.สุมาลี พูลศิริกุล ผู้สมัครพรรคเพื่อเแผ่นดิน ได้ 46,876 คะแนน

ปทุมธานี เขต 1 นางชนากานต์ ยืนยง ผู้สมัครพรรคประชาราช 86,453 คะแนน

ลำปาง เขต 1 นายสมโภช สายเทพ ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้ 109,546 คะแนน เฉือนชนะนายมัธยม นิภาเกษม ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 105,609 คะแนน

ลำพูน เขต 1 นายขยัน วิพรหมชัย อดีตนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ และส.จ.ลำพูน ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 97,107 คะแนน เฉือนชนะนายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล ประธานที่ปรึกษากลุ่มคนเสื้อแดงรักเชียงใหม่ 51 ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้ 88,145 คะแนน

บุรีรัมย์ เขต 2 นายจักรกฤษณ์ ทองศรี ผู้สมัครพรรคประชาราช หลานนายทรงศักดิ์ ทองศรี อดีตส.ส.พรรคพลังประชาชน ได้ 84,673 คะแนน ทิ้งห่างนายจำรัส เวียงสงค์ ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้ 41,903 คะแนน

บุรีรัมย์ เขต 4 นายพีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ อดีตส.ส.ไทยรักไทย 2 สมัย ซึ่งคราวนี้ลงสมัครในนามพรรคเพื่อแผ่นดิน ที่มีกลุ่มเพื่อนเนวินหนุนหลัง ได้ 66180 คะแนน ทิ้งห่างนางเจติยา เลี้ยงผ่องพันธ์ พรรคชาติไทยพัฒนา ภรรยานายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธ์ อดีตส.ส.บุรีมย์หลายสมัย และกรรมการบริหารพรรคชาติไทย ได้ 55,524 คะแนน

ศรีสะเกษ เขต 1 นายสุตา พรมดวง ผู้สมัครพรรคประชาราช ได้ 72,693 คะแนน เฉือนชนะนางสกุลทิพย์ อังคสกุลเกียรติ ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา มารดาของนายสิริพงศ์ อดีตส.ส.ศรีสะเกษ กรรมการบริหารพรรคชาติไทย ได้ 64,687 คะแนน

ศรีสะเกษ เขต 2 น.ส.จิรวดี จึงวรานนท์ พรรคประชาราช ได้ 84,346 คะแนน ทิ้งห่างคู่แข่งสำคัญ นางมาลินี อินฉัตร พรรครวมใจชาติพัฒนา อดีตส.ส.ศรีสะเกษ เขต 7 บุตรสาวของนางสุนีย์ อินฉัตร อดีตส.ว.ศรีสะเกษ ได้ 76,603 คะแนน

ร้อยเอ็ด เขต 2 นายปิยะรัช หมื่นแสน ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย เพื่อนสนิทของนายนิสิต สินธุไพร อดีตส.ส.พรรคพลังประชาชน ได้ 115,944 คะแนน ทิ้งห่างนางรัชนี พลซื่อ ผู้นสมัครพรรคเพื่อแผ่นดินภรรยานายเอกภาพ พลซื่อ ได้ 68,839 คะแนน

มหาสารคาม เขต 1 นายขจิตร ชัยนิคม ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย อดีตส.สธานี 3 สมัย ข้ามจังหวัดมาคว้าเก้าอี้ไปครอง โดยได้ 83,251 คะแนน เฉือนชนะนางกุสุมารวตี ศิริโกมุท พรรคเพื่อแผ่นดิน อดีตส.ส.เจ้าถิ่นตัวเต็งกับคู่แข่งสำคัญคือนายอภิราช บรรณารักษ์ ผู้สมัครพรรคประชาราช ที่ได้คะแนน 57,816 และ 52,716 ตามลำดับ

อุดรธานี เขต 2 อันดับ 1 นายเกียรติอุดม เมนะสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 86,763 คะแนน ดร.ณัฐกมล นนทะโชติ พรรคเพื่อแผ่นดิน มีคะแนน 71,169 คะแนน มาเป็นอันดับ 2 นายบุญจันทร์ โมทะภัตร์ พรรคสาธารณชน มีคะแนน 3,269 คะแนนตามมาอยู่ห่างๆ

อุบลราชธานี เขต 2 นายอุดร ทองประเสริฐ ผู้สมัครพรรคเพื่อแผ่นดิน ได้ 85,122 คะแนน ทิ้งห่างนายสุขุมรัฏฐ์ สาริบุตร ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้ 52,950 คะแนน

อุบลราชธานี เขต 3 นางอุดร จินตะเวช ผู้สมัครพรรคชาตไทยพัฒนา ได้ 92,114 คะแนน เฉือนชนะนายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้ 74,189 คะแนน

ฉะเชิงเทรา เขต 1 นายณัชพล ตันเจริญ ผู้สมัครพรรคเพื่อแผ่นดิน ได้ 52,192 คะแนน ทิ้งห่างนายสิครินทร์ จันทรศร ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้ 42,013 คะแนน ซึ่งถือว่านายณัชพลได้รับชัยชนะการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้อย่างไม่เป็นทางการด้วยวัยเพียง 26 ปี

อุทัยธานี เขต 1 นายอดุลย์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 84,940 คะแนน ทิ้งห่างคู่แข่งคือนายกุลเดช พัวพัฒนกุล ผู้สมัครพรรคประชาราช ได้เพียง 31,878 คะแนน

นราธิวาส เขต 2 นายนิอาริส เจตาภิวัฒน์ ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา ได้ 47,132 คะแนน ทิ้งห่างนายอับดุลอาซิ หามะ ผู้สมัครพรรคประชาราช ได้ 28,408 คะแนน

ลพบุรี เขต 1 น.ส.มัลลิกา จิระพันธ์วาณิชย์ ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา ได้ 104,959 คะแนน ทิ้งห่างคู่แข่งคือนายประสงค์ สอนมานะ พรรคเพื่อไทย ได้เพียง 41,352 คะแนน

สุพรรณบุรี ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา ทิ้งคู่แข่งหายห่วงกวาดเรียบ 5 เก้าอี้

เขต 1 ประกอบด้วย นายนพดล มาตรศรี นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ และนายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง ได้ 153,789 คะแนน 148,016 คะแนน และ144,829 คะแนนตามลำดับ

เขต 2 ประกอบด้วย น.ส.พัชรี โพธสุธน ได้ 111,354 คะแนน และ นายเจรจา เที่ยงธรรม ได้105,972 คะแนน

อ่างทอง เขต 1 นายภคิน ปริศนานันทกุ ล ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา ลูกชายนายสมศักดิ์ ปริศนานันกุล ได้ 60,693 คะแนน ทิ้งห่างน.ส.พ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย คู่แข่งคนสำคัญจากพรรคเพื่อไทย ได้ 32,006 คะแนน

นครปฐม เขต 1 นายมารุต บุญมี พรรคประชาธิปัตย์ 104,490 คะแนน

สิงห์บุรี เขต 1 นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคประชาธิปัตย์ 48,539 คะแนน

นราธิวาส เขต 2 นายนิอาริส เจตาภิวัฒน์ ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา ได้ 47,132 คะแนน ทิ้งห่างนายอับดุลอาซิ หามะ ผู้สมัครพรรคประชาราช ได้ 28,408 คะแนน

ราชบุรี หมายเลข 1 นายยศศักดิ์ ชีววิญญู พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนสูงสุด 148,373 คะแนน และ หมายลข 2 นายเดชา ตุลาธาร พรรคเพื่อไทย ได้ 37,834 คะแนน

---------------------------------------------------------------

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ หมายเลข 3 พรรคประชาธิปัตย์ 78,664 คะแนน

นราธิวาส เขต 2

นายนิอาริส เจตาภิวัฒน์ พรรคชาติไทยพัฒนา ได้ 47,132 คะแนน

ฉะเชิงเทรา เขต 1

หมายเลข 2 นายณัชพล ตันเจริญ พรรคเพื่อแผ่นดิน 52,192 คะแนน คะแนน

นครปฐม เขต 1

หมายเลข 1 นายมารุต บุญมี พรรคประชาธิปัตย์ 104,490 คะแนน

ปทุมธานี เขต 1

หมายเลข 1 นางชนากานต์ ยืนยง พรรคประชาราช 86,453 คะแนน

ราชบุรี เขต 1

หมายเลข 1 นายยศศักดิ์ ชีววิญญู พรรคประชาธิปัตย์ 148,373 คะแนน

ลพบุรี เขต 1

หมายเลข 1 น.ส.มัลลิกา จิระพันธ์วาณิชย์ พรรคชาติไทยพัฒนา 104,959 คะแนน

สมุทรปราการ เขต 1

หมายเลข 1 นางสาวสรชา วีรชาติวัฒนา พรรคประชาธิปัตย์ 80,890 คะแนน

สระบุรี เขต 2

หมายเลข 1 นายองอาจ วงษ์ประยูร พรรคประชาธิปัตย์ 709,567 คะแนน

สิงห์บุรี เขต 1

หมายเลข 1 นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคประชาธิปัตย์ 51,940 คะแนน

สุพรรณบุรี เขต 1 (3 คน)

หมายเลข 1 นายนพดล มาตรศรี พรรคชาติไทยพัฒนา 153,789 คะแนน

หมายเลข 2 นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง พรรคชาติไทยพัฒนา 144,829 คะแนน

หมายเลข 3 นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทยพัฒนา 148,016 คะแนน

สุพรรณบุรี เขต 2 (2 คน)

หมายเลข 1 น.ส.พัชรี โพธสุธน พรรคชาติไทยพัฒนา 111,354 คะแนน

หมายเลข 2 นายเจรจา เที่ยงธรรม พรรคชาติไทยพัฒนา 105,972 คะแนน

อ่างทอง เขต 1

หมายเลข 1 นายภคิน ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทยพัฒนา 72,658 คะแนน

อุทัยธานี เขต 1

หมายเลข 1 นายอดุลย์ เหลืองบริบูรณ์ พรรคชาติไทยพัฒนา ได้ 84,940 คะแนน

ลำปาง เขต 1

หมายเลข 1 นายสมโภช สายเทพ พรรคเพื่อไทย 109,546 คะแนน

ลำพูน เขต 1

นายขยัน วิพรหมชัย พรรคประชาธิปัตย์ 97,107 คะแนน

นครพนม เขต 1

นายสุริยา พรหมดี พรรคเพื่อไทย 48,083 คะแนน

บุรีรัมย์ เขต 2

หมายเลข 1 นายจักรกฤษณ์ ทองศรี ประชาราช 84,673 คะแนน

บุรีรัมย์ เขต 4

หมายเลข 3 นายพีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ เพื่อแผ่นดิน 66,180 คะแนน

มหาสารคาม เขต 1

นายขจิตร ชัยนิคม พรรคเพื่อไทย 83,251 คะแนน

ร้อยเอ็ด เขต 2

นายปิยะรัช หมื่นแสน พรรคเพื่อไทย 115,944 คะแนน,

ศรีสะเกษ เขต 1

นายสุตา พรมดวง พรรคประชาราช 72,693 คะแนน

ศรีสะเกษ เขต 2

น.ส.จิรวดี จึงวรานนท์ พรรคประชาราช 84,346 คะแนน

อุดรธานี เขต 2

นายเกียรติอุดม เมนะสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย 86,763 คะแนน

อุบลราชธานี เขต 2

หมายเลข 1 นายอุดร ทองประเสริฐ พรรคเพื่อแผ่นดิน 85,122 คะแนน

อุบลราชธานี เขต 3

หมายเลข 2 นางอุดร จินตะเวช พรรคชาติไทยพัฒนา 92,114 คะแนน

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด