กกต.รับเรื่องร้องค้านแจกเงิน-วิทยุชุมชนหาเสียง

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงเมื่อวันที่ 12 มกราคม ว่า เบื้องต้นได้รับรายงานเรื่องร้องเรียนในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. 22 จังหวัด 26 เขตเลือกตั้ง จำนวน 29 คน รวม 11 เรื่อง ประกอบด้วย จ.นครพนม ร้องเรื่องแจกเงิน ซึ่ง กกต.จังหวัดรับเป็นเรื่องร้องคัดค้านแล้ว จ.อุบลราชธานี เขต 2 จำนวน 1 เรื่อง โดยใช้วิทยุชุมชนหาเสียง รับเป็นเรื่องร้องคัดค้านแล้วเช่นกัน ที่เหลืออยู่ระหว่างการสืบสวนก่อนที่จะรับเป็นเรื่องร้องคัดค้านหากมีมูล ประกอบด้วย จ.มหาสารคาม 2 เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องใช้รูปหัวหน้าพรรคหาเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต และเรื่องจัดให้มีมหรสพ งานเลี้ยง, จ.ร้อยเอ็ด 1 เรื่อง กรณีปราศรัยใส่ร้าย, จ.ลำพูน 2 เรื่อง กรณีใช้เงินเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และ ปราศรัยใส่ร้าย, จ.สิงห์บุรี 1 เรื่อง กรณีใช้ป้ายหาเสียงหลอกลวงให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยม, จ.อ่างทอง 1 เรื่อง โฆษณาหาเสียงทำให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยม และ จ.อุทัยธานี 1 เรื่อง กรณีโฆษณาหาเสียงเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด