พผ.อ้างเอกสารเปลี่ยนกก.บห.หายแจ้งไม่ทัน 30 วัน

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายธนิศร์ ศรีประเทศ รักษาการผู้อำนวยการสำนักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ แถลงถึงการยื่นรายงานผลการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคเพื่อแผ่นดินว่า พรรคเพื่อแผ่นดินมีประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารและหัวหน้าพรรคชุดใหม่เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ทั้งนี้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กำหนดให้ทางพรรคจะต้องแจ้งรายงานการประชุมพรรคภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมเปลี่ยนแปลง ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 8 มกราคม ดังนั้น นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รักษาการหัวหน้าพรรคขณะนั้นจะต้องแจ้งผลการประชุมพรรคภายในวันที่ 8 มกราคม ต่อมานาย ชาญชัยชี้แจงว่า ทางพรรคได้ประชุมในวันดังกล่าวจริงแต่เอกสารได้สูญหายไป เพราะมีคนบุกเข้าไปในสำนักงาน

นายธนิศร์ กล่าวว่า จากนั้น พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ที่ได้เลือกเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ มีหนังสือถึง กกต.ลงวันที่ 12 มกราคม ว่าทางพรรคได้มีการประชุมใหญ่จริง ซึ่งเรื่องนี้นายทะเบียนพรรคการเมืองจะทำการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ก่อนจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค และขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอต่อนายทะเบียนเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังนั้น การการเป็นหัวหน้าพรรคของ พล.ต.อ.ประชา ยังไม่สมบูรณ์ เพราะนายทะเบียนยังไม่ได้ตอบรับการเปลี่ยนแปลง

นายธนิศร์ กล่าวว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่พรรคเพื่อแผ่นดินต้องแจ้งรายงานผลการเปลี่ยนแปลง แต่กลับไม่ดำเนินการ ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 124 จะมีโทษการปกครอปรับไม่เกิน 50,000 บาท และต้องชำระค่าปรับไม่เกินวันละ 500 บาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยสำนักงานเห็นว่ากรณีดังกล่าวมีการโต้แย้งของทั้ง 2 ฝ่ายเกิดขึ้น จึงเตรียมที่จะเสนอต่อที่ประชุม กกต. และนายทะเบียนพรรคการเมือง เพื่อตั้งคณะคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งนายทะเบียนใช้อำนาจตามมาตรา41 ให้ผู้มีหน้าที่ต้องแจ้งเรื่องต่อนายทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกลับมาภายใน 15 วัน หากยังไม่ดำเนินการจะต้องชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว คือ ไม่เกิน 1 แสนบาทและชำระค่าปรับอีกวันละ 1,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด