ภูมิใจไทย-ซุ้มเนวิน งุบงิบขอแบ่งเค้ก 3.9 หมื่นล้าน

ภูมิใจไทย-ซุ้มเนวิน งุบงิบขอแบ่งเค้ก 3.9 หมื่นล้านในงบกลางปีแสนล้าน

// //

นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รมช.มหาดไทย (มท.2) ให้สัมภาษณ์ว่า ในการประชุม ครม.วันที่ 13 ม.ค. ทาง ครม.เห็นชอบในหลักการ การเพิ่มค่าครองชีพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพราะเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่ช่วยราชการทุกกรมกองในกระทรวงมหาดไทย ทำงานใกล้ชิดประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานการณ์ปัจจุบัน กำนันผู้ใหญ่บ้าน จะต้องช่วยงานในด้านการสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้ของบประมาณเพื่อเพิ่มค่าตอบแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นวงเงินทั้งสิ้น 6,008 ล้านบาท มีผลในการเพิ่มค่าตอบแทน 5 ตำแหน่ง ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล เพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว แต่อย่างไรก็ตาม งบประมาณจะได้รับการอนุมัติเท่าจำนวนที่ขอหรือไม่ ต้องรอให้มีการผ่านสภา เพื่อออกเป็น พ.ร.บ.ประกาศใช้ ซึ่งจะเร่งนำเรื่องเข้าสู่สภาในวันที่ 26 ม.ค.นี้

นายบุญจง กล่าวอีกว่า กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในการลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนรากหญ้า สืบเนื่องจากโครงการ 6 เดือน 6 มาตรการ ของรัฐบาล ซึ่งจะมีการเพิ่มความช่วยเหลือด้านการประปาฟรี ซึ่งจากเดิม สำหรับผู้ใช้ประปาจากการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค หากมีการใช้น้ำประปา ไม่เกิน 50 หน่วย จะสามารถใช้ฟรี แต่จะมีการใช้เกณฑ์ใหม่ เปลี่ยนเป็นไม่เกิน 30 หน่วย ใช้ฟรี และจะมีการเพิ่มการบริการในส่วนประชาชนรากหญ้า ที่ใช้ประปาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และประปาหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในลักษณะเดียวกัน คือ หากใช้ไม่เกิน 30 หน่วยจะสามารถใช้ประปาได้ฟรี ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 5.2 ล้านครัวเรือน โดยในการประชุม ครม.วันที่ 13 ม.ค.ได้เสนอเป็นวาจาต่อที่ประชุม ครม.แล้ว และ ครม.เห็นด้วยในหลักการ ดังนั้น ในสัปดาห์หน้า จะมีการจัดทำรายละเอียดเสนอต่อ ครม.อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท และเริ่มต้นโครงการได้ในเดือน ก.พ. 52 ต่อเนื่องจากนโยบายเดิม ส่วนการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้านั้น ยังเหมือนเดิม เพราะประชาชนต้องใช้บริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่แล้ว

เมื่อถามว่า จะมีการประเมินเรื่องการทำงานสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่หรือไม่ นายบุญจง กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมีโครงการสร้างความสมานฉันท์คนในชาติ เป็นการทำโครงการร่วมกันระหว่าง 3 กรม คือ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกันช่วยดูแล ให้ข้อมูลประชาชนเรื่องความสมานฉันท์ และจัดทำโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขในพื้นที่ แต่ยืนยันว่า ไม่ได้มีการสกัดไม่ให้ชุมนุมแต่อย่างใด และไม่มีการคาดโทษกับเจ้าหน้าที่ ส่วนเรื่องการเปิดศูนย์ติดตามความเคลื่อนไหวผู้ชุมนุมในพื้นที่นั้น ปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดก็ยังคงดูแลอยู่

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโครงการที่กระทรวงมหาดไทย เสนอของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2552 ทั้งหมด ประกอบด้วย 1.งบประมาณในการจัดทำฐานข้อมูลและขยายผลโครงการพระราชดำริ ของสำนักงานกระทรวงมหาดไทย จำนวน 303 ล้านบาท 2.เงินช่วยเหลือค่าครองชีพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 6,008.555 ล้านบาท ของกรมการปกครอง 3.ในส่วนของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนชรา 14,960.7535 ล้านบาท โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา หรือเรียนฟรี 15 ปี 648.373 ล้านบาท โครงการส่งเสริมศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนอาสาสมัคร จำนวน 3,740 ล้านบาท รวมเป็น 19,349.1265 ล้านบาท 4.ในส่วนของเมืองพัทยา ประกอบด้วย งบจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) 2.184 ล้านบาท งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 17.5404 ล้านบาท รวมเป็น 19.7244 ล้านบาท และ 5.ค่าใช้จ่ายตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและน้ำประปาของครัวเรือน 14,178.8036 ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณที่ขอทั้งสิ้น 39,859.2059 ล้านบาท

ทั้งนี้สำหรับงบกรมการปกครองที่เพิ่มค่าตอบแทนให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน 6 พันล้านบาท คนที่ดูแลคือนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทยและว่าที่หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ขณะที่งบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ขอไป 19,000 ล้านบาท คนที่ดูแลคือนายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ มท.2 จากกลุ่มเนวิน ชิดชอบเช่นกัน

ระทึก 50 ปี...ไทยเข้าสู่เมืองหิมะ

กทม.หนาวสุดในรอบ 30 ปี หลังพบลมหนาวจากจีนและไซบีเรียพัดตรงเข้าประเทศไทย หัวหน้าหน่วยศึกษาภัยพิบัติ จุฬาฯ ฟันธงไม่เกิน 50 ปี ประเทศไทยเข้าสู่สภาวะหิมะตก หลังพบอากาศทั่วโลกแปรปรวนอย่างหนัก สมิทธ ชี้ส่วนหนึ่งเกิดจากแกนโลกเอียงห่างดวงอาทิตย์มากขึ้น