โพลชี้ปชช.เห็นครูกอบโกบผลประโยชน์มากขึ้น

วันนี้ (15 ม.ค.) นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง ภาพลักษณ์คุณครูปัจจุบันในสายตาของสาธารณชน พบว่า ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของคุณครูในปัจจุบันเปรียบเทียบกับคุณครูในอดีต ของประชาชนไม่แตกต่างกันมากนัก คือ ร้อยละ 48.2 มองว่าภาพลักษณ์ของคุณครูที่เปรียบเหมือนแม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อประเทศชาติ ยังมีอยู่มากถึงมากขึ้น แต่ร้อยละ 51.8 ระบุว่ามีน้อยถึงน้อยลง

นายนพดล กล่าวว่า ในกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่ามีน้อยลงนั้น ร้อยละ 62.6 ระบุ คุณครูที่เสียสละเพื่อลูกศิษย์ มีน้อยถึงน้อยลง ร้อยละ 64.3 ระบุคุณธรรม จริยธรรมของคุณครูในปัจจุบันมีน้อยถึงน้อยลง ในทางตรงกันข้ามประชาชนส่วนใหญ่ ระบุ คุณครูในยุคปัจจุบันมุ่งแต่กอบโกยผลประโยชน์ทางธุรกิจมีมากถึงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจกลับพบว่าเกินครึ่งเล็กน้อยหรือร้อยละ 52.8 ภาพลักษณ์ของคุณครูที่คอยอบรมสั่งสอนให้เด็กๆ เป็นคนดีมีมากถึงมากขึ้น

ผอ.สำนักวิจัยเอแบคโพล กล่าวด้วยว่า ที่น่าสนใจคือ ความประทับใจของประชาชนต่อครูในพื้นที่ต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.5 ประทับใจคุณครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่น่าเป็นห่วงคือ ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.5 ระบุการกระทำของคุณครูที่ทำให้ไม่ประทับใจในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาคือ คุณครูลวนลามลูกศิษย์ นอกจากนี้พบว่า ประชาชนอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือคุณครูในเรื่องสวัสดิการและเพิ่มรายได้ของครู รวมทั้งแก้ปัญหาหนี้สินของครูด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด