ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มครั้งแรกในรอบ5เดือน

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนธันวาคม 2551 อยู่ที่ 67.5 เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2551 ที่อยู่ระดับ 67.1 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสการหางานทำอยู่ที่ 68.0 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 88.8

โดยดัชนีทุกตัวปรับเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน นับแต่เดือนสิงหาคม 2551 มีปัจจัยบวกมาจากการมีรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี, ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง, 6 มาตรการ 6 เดือนยังส่งผลทางด้านจิตวิทยาในเชิงบวกต่อผู้บริโภค และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)

ส่วนปัจจัยลบที่ยังมีอยู่ คือ ปัญหาสถาบันการเงินของสหรัฐฯ ที่ยังคงสร้างความตื่นตระหนกในวงการการเงินอยู่ และมีผลกระทบมาถึงการส่งออกและเศรษฐกิจของไทย, ความกังวลเรื่องการตกงาน, ตัวเลขการส่งออกของไทยที่หดตัว รวมถึงความกังวลต่อเสถียรภาพทางการเมืองไทยในอนาคต และ ปัญหาค่าครองชีพ

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด