แจ้งสภาหากกต.ใหม่แทนสุเมธ อายุครบ 70 ปี

เมื่อวันที่ 15 มกราคม นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า กกต.มีมติรับทราบกรณีการครบวาระจากพ้นตำแหน่งของนายสุเมธ อุปนิสากร กกต.ด้านกิจการการมีส่วนร่วม ที่จะมีอายุครบ 70 ปี ในวันที่ 8 มีนาคม 2552 ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 232 ประกอบมาตรา 209 กำหนดให้ กกต.ต้องพ้นจากตำแหน่ง โดยที่ประชุม กกต.มีมติ แจ้งให้สำนักงานทราบและหากมีเรื่องใดที่ต้องให้นายสุเมธลงนามขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันครบวาระ รวมทั้งแจ้งไปยังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อเตรียมการรสรรหา กกต.แทนนายสุเมธ

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด