ประชาจ่อชง ครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือ ผรท.

ประชาจ่อชง ครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือ ผรท.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


'ร.ท.หญิงสุณิสา' เผย 'พล.ต.อ.ประชา' จ่อชง ครม. อนุมัติเงินช่วยเหลือ ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 5,000 ราย วงเงินกว่าพันล้านบาท

ร.ท.หญิงสุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) ที่มี พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเมื่อวานนี้ ได้มีมติให้เสนอ คณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย โดยแบ่งความช่วยเหลือเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเสนอเรื่องให้ ครม. อนุมัติงบประมาณวงเงิน 264 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือกลุ่มตกค้างยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลชุดที่แล้ว จำนวน 1,175 คน หรือคนละ 225,000 บาท ส่วนกลุ่มที่สอง คณะกรรมการได้มีมติ 2 ข้อ ดังนี้ 1. อนุมัติรายชื่อจำนวน 4,430 คน ซึ่งผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ 8 ข้อแล้ว จากคณะกรรมการคัดกรองระดับภาคและระดับจังหวัด ตามที่ กอ.รมน. เสนอ คิดเป็นวงเงิน 996,750,000 บาท ในอัตราคนละ 225,000 บาท แต่ให้รอฟังรายชื่อเพิ่มเติม จากผู้ผ่านการอุทธรณ์รอบสอง ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม ครม. 2. เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองของคณะกรรมการ ระดับภาค แต่ผ่านการคัดกรองในระดับจังหวัดแล้ว จำนวน 1,600 คน สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ กอ.รมน.จังหวัด ได้อีกครั้ง หากมีหลักฐานใหม่เพิ่มเติม