กาฬสินธุ์ตักบาตรช่วยวัดในชนบทและผู้ยากไร้

กาฬสินธุ์ตักบาตรช่วยวัดในชนบทและผู้ยากไร้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ชาวกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นำสิ่งของช่วยเหลือวัดในชนบท และผู้ยากไร้

ที่ถนนรอบบ้านข้าวหลาม ต.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายธนูสินธุ์ ไชยศิริ นายอำเภอกมลาไสย พร้อมด้วยข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาว ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ กว่า 1,500 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายจตุปัจจัย ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆ เพื่อนำเงิน อาหาร และสิ่งของที่ตักบาตรไปบริจาคช่วยวัดในชนบทที่ขาดแคลนอาหาร และนำไปช่วยเหลือผู้พิการ คนชรา ผู้ยากไร้ และผู้มีฐานะยากจน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ในยุคข้าวยากหมากแพง ช่วงสิ่งของเครื่องใช้ ค่าน้ำ ค่าไฟ แก๊สหุงต้ม และอาหารปรับราคาสูงขึ้น ตามโครงการถนนสายบุญ คนกาฬสินธุ์ ไม่ทอดทิ้งกัน