ครม.เห็นชอบใช้งบกลางบูรณะวัดมหาธาตุฯ

ครม.เห็นชอบใช้งบกลางบูรณะวัดมหาธาตุฯ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ครม. อนุมัติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ใช้งบกลางบูรณะพระอารามหลวง วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่ออุดหนุนโครงการบูรณะปฎิสังขรณ์ พระอารามหลวงวัดมหาธาตุ หรือ วัดมหา
ธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร ในกรอบวงเงิน 35 ล้านบาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ โดยเบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!