นักท่องเที่ยวมาเลย์แห่เที่ยวไทยวันหยุดยาวคึก

นักท่องเที่ยวมาเลย์แห่เที่ยวไทยวันหยุดยาวคึก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ด่านสะเดา จ.สงขลา คึกคัก นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวไทย ช่วงวันหยุดยาว วันชาติมาเลเซีย เจ้าหน้าที่ ตรวจเข้ม

บรรยากาศที่ด่านพรมแดนสะเดา จ.สงขลา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะ ชาวมาเลเซีย เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เป็นจำนวนมาก ในช่วงวันหยุดยาว 4 วัน เฉลิมฉลองวันชาติมาเลเซีย ตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันจันทร์ จนล้นด่าน ต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่และช่องตรวจหนังสือเดินทาง เพิ่มขึ้น 11 ช่อง เพื่อระบายนั่งท่องเที่ยวขาเข้าให้เร็วยิ่งขึ้น จากปริมาณนักท่องเที่ยวที่ทะลักเข้ามาพร้อม ๆ กัน ตั้งแต่ช่วงเช้า และเพิ่มขึ้นกว่าช่วงปกติกว่า 3 เท่าตัว

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ต้องตรวจสอบหนังสือเดินทางของนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่เข้า-ออก อย่างละเอียด เพื่อป้องกันการนำดวงตราวีซ่าปลอมที่สูญหายไปมาใช้ รวมถึง การตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีด้านความมั่นคงอาชญากรข้ามชาติและยาเสพติด  เพื่อป้องกันการแฝงตัวเข้าประเทศ โดยอาศัยช่วงที่ นักท่องเที่ยวเข้า-ออก ด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย เป็นจำนวนมากในช่วงวันชาติมาเลเซีย