บ.ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

บ.ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 5 อัตรา 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน จำนวน 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - 30 สิงหาคม 2556

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานสังกัดฝ่ายสื่อสารการตลาด
- จำนวน 5 อัตรา
- อัตราเงินเดือน 13,410 บาท

วิธีการรับสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  30 สิงหาคม 2556