ปี51ตร.แจกใบสั่ง3ล้าน

พล.ต.ต.ภาณุ เกิดลาภผล รองผบช.น. ในฐานะกำกับดูแลงานด้านการจราจร เปิดเผยว่า จากสถิติการออกใบสั่งตลอดปี51 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ออกใบสั่งโดยพบตัวผู้กระทำผิด 2,583,879 ใบ ถือว่ามีปริมาณที่ลดลงเมื่อเทียบกับการออกใบสั่งตลอดปี50 ซึ่งมีมากถึง 2,997,459 ใบ เท่ากับมีจำนวนลดลง 413,580 ใบหรือคิดเป็นร้อยละ 13.8 อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ใบสั่งลดลงเนื่องจากที่ผ่านมา บช.น.ไม่มีนโยบายเน้นการจับกุมผู้ใช้รถใช้ถนน นอกจากนี้สถานการณ์บ้านเมืองในช่วงที่ผ่านมาเกิดเหตุวุ่นวายพอสมควร ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจถูกระดมเพื่อไปดูแลเหตุการณ์ความปลอดภัยเป็นส่วนมาก และลดภารกิจการตรวจจับลง

รองผบช.น. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ผู้ใช้รถใช้ถนนเริ่มมีวินัยในการขับขี่ยวดยานมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญ บช.น.พยายามพัฒนาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เช่นเครื่องตรวจจับความเร็ว เครื่องตรวจจับแอลกอฮอล์ เครื่องตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร เป็นต้น นำมาใช้เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้รถใช้ถนนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

พล.ต.ต.ภาณุ กล่าวด้วยว่า สำหรับข้อหาที่มีผู้ทำผิดมากที่สุด คือจอดรถในที่ห้ามจอดมากถึง 437,465 ราย รองลงมาคือไม่นำสำเนาภาพถ่ายคู่มือจดทะเบียนรถแสดงต่อเจ้าพนักงาน 243,014 ราย ใช้รถในสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงและไม่มีเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบตามที่กำหนด 214,009 ราย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรหรือเครื่องหมายจราจร 170,126 ราย อุปกรณ์ส่วนควบไม่สมบูรณ์ 143,098 ราย ไม่พกพาใบอนุญาตขับขี่ 127,376 ใบ ขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย 89,898 ใบ ใช้รถไม่แสดงเครื่องหมายเสียภาษีประจำปี 72,561 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 70,905 ราย และเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนหนึ่งส่วนใดผิดไปจากรายการที่จดทะเบียน 57,319 ราย

เรื่องล่าสุดของหมวด ภูมิภาค

ดูหมวด ภูมิภาค ทั้งหมด