อนุชาแถลง7วันอันตรายผ่าน4วันตาย278เจ็บ2,996

นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานแถลงข่าวสถิติอุบัติเหตุทางถนน ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ 3 มกราคมว่า ศูนย์ฯได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 2 มกราคม เป็นวันที่สี่ของการรณรงค์ช่วง 7 วัน ระวังอันตราย ได้สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 4 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม-2 มกราคม รวมอุบัติเหตุ 2 , 793 ครั้ง มียอดของผู้เสียชีวิต 278 คน ผู้บาดเจ็บ 2 , 996 ราย โดยยอดของวันที่ 2 มกราคม วันเดียว ได้เกิดอุบัติเหตุรวม 464 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 52 ราย ผู้บาดเจ็บ 492 ราย จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดสะสม 4 วัน ได้แก่ เชียงราย 15 คน รองลงมา นครราชสีมา 11 คน ส่วนยดจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 21 คน รองลงมา เพชรบูรณ์ 19 คนชลบุรี 18 คน

นายอนุชา กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 41.59 รองลงมา ขับรถเร็วเกินกำหนดร้อยละ 21.55 สำหรับยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 83.62 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 60.78 โดยอุบัติเหตุเกิดบนถนน อบต. หมู่บ้าน ร้อยละ 33.62 ทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 32.97 ทั้งนี้ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงกลางคืน ร้อยละ 66.59 โดยเฉพาะในช่วงเวลา 16.01-20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 33.19

" ในช่วง ๑ - ๒ วันนี้ประชาชนจะทยอยเดินทางกลับจำนวนมาก ทำให้เส้นทางขากลับมียานพาหนะคับคั่ง โดยเฉพาะถนนมิตรภาพ ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมา ประกอบกับการเดินทางหลายวน อาจทำให้เกิดอาการอ่อนล้า จึงได้สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเข้มงวดจับกุมดำเนินคดีกับผู้ขับขี่รถด้วยความประมาท นายอนุชา กล่าวและว่า ศูนย์ได้สั่งกำชับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเข้มงวดจับกุมผู้ขับขี่รถด้วยความประมาท โดยเฉพาะรถโดยสารระยะทางไกลที่บรรทุกผู้โดยสารจำนวนมาก พร้อมขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเลือกใช้เส้นทาง และช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งร่วมกันสอดส่องผู้ร่วมใช้เส้นทางที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด