ข่าวย่อยการศึกษา-ถกปรับกู้ กยศ.8 ม.ค.

นักศึกษาที่อยู่ชั้นปี 2-4 ที่พลาดโอกาสใช้สิทธิกู้ตอนอยู่ปี 1 สามารถกู้ยืมได้ด้วยว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และ กยศ. เป็นส่วนหนึ่งในการขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ผ่านมาพบว่า กยศ.ยังมีงบเหลืออีกเกือบ 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนนี้น่าจะนำมาบริหารตรงนี้ได้ ทั้งนี้วันที่ 8 ม.ค.นี้ ในการมอบนโยบายกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) จะหารือในเรื่องนี้อีกครั้ง

-ปี 51 เด็กติดเกมมากสุด

น.ส.ลัดดา ตั้งสุภาชัย ผอ.ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 10 ม.ค.นี้ เป็นวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์เฝ้าระวังฯ จึงได้สรุปสถานการณ์เด็กในรอบปี 2551 เพื่อนำเสนอสังคมให้ได้รับทราบถึงสถานการณ์ต่างๆ ของเด็กในการเตรียมพร้อมหาแนวทางแก้ไขในปี 2552 พบว่าเด็กติดเกมครองแชมป์ รองลงมาส่วยร้านเกม ขณะที่ผลสำรวจพฤติกรรมเด็ก พบพฤติกรรมที่ชอบทำและเห็นว่าไม่ดี อันดับ 1.ขโมยเงินพ่อแม่ไปเล่นเกม 2.ตบตีทะเลาะกับเพื่อนแย่งแฟน 3.ชอบโกหก ส่วน นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ชี้ว่าแนวโน้มเด็กติดเกมขยายตัวสูงขึ้น ชอบเกมรุนแรง โป๊ มากขึ้น ขณะที่ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผอ.สถาบันรามจิตติ เผยผลสำรวจ 10 สถานการณ์เด็กไทย ย้ำปัญหาเด็กและเยาวชน ยังน่าห่วงทำแท้ง ติดคุก ใช้ชีวิตกับอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ

// //

-อีสานถูกขโมยพระอื้อ

นายเขมชาติ เทพไชย รองอธิบดีกรมศิลปากร วธ. กล่าวว่า กรมศิลปากรได้รวบรวมสถิติโบราณ วัตถุ ศิลปวัตถุ ในวัดและโบราณสถานที่ขึ้นและไม่ขึ้นทะเบียนถูกโจรกรรม พบวัตถุ ศิลปวัตถุที่ถูกโจรกรรมมากที่สุดอยู่ในภาคอีสาน โดยสถิติตั้งแต่ปี 2540-2551 มี 21 วัด ซึ่งเป็นไปได้มีใบสั่งของกลุ่มนักค้าโบราณวัตถุในพื้นที่อีสานและสร้างเครือข่ายโจรกรรม เมื่อขโมยแล้วก็จับไม่ได้เพราะไปอยู่ตามร้านค้าขายศิลปวัตถุแหล่งใหญ่ที่ กทม. ที่อีสานที่ จ.อุบลราชธานี ภาคใต้ที่ จ.ภูเก็ต อีกทั้งพบต่างชาติมีการซื้อขายประมูลและสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ชื่อดังต่างประเทศ ทั้งนี้จะระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนของราชการและประชาชนในการปกป้องพระพุทธรูปและโบราณวัตถุ

ตะลุยข่าว : THE GREEN POLICE กองปราบฯ สู่ศตวรรษที่ 21

ในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกสามารถระงับยับยั้งปัญหาอาชญากรรมให้ลดลงและควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้ ตรงกันข้ามกับประเทศไทย กลับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และมีการกล่าวถึงในระดับนานาชาติว่า

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด