อธิบดีศิลปากร แจงงบ ก.วัฒนธรรม

อธิบดีศิลปากร แจงงบ ก.วัฒนธรรม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


อธิบดีกรมศิลปากร แจง กมธ.งบประมาณ ปี 57 ยัน 1 ปี ขึ้นทะเบียนโบราณสถานได้ 150 แห่ง

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ที่มี นายวิทยา บุรณศิริ ส.ส.พระนครศรีอยุธยา พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการเป็นประธานการประชุม โดยวันนี้ได้พิจารณางบประมาณของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 2,098 ล้านบาท โดย กรรมาธิการส่วนใหญ่ ได้ซักถามถึงการดำเนินการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน รวมถึงการบูรณปฏิสังขรณ์ สถานที่สำคัญ โดยเฉพาะโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่ง นายสหวัฒน์ แน่นหนา อธิบดีกรมศิลปากร ชี้แจงว่า ปัจจุบันประเทศไทยนั้นมีโบราณสถานจำนวน 8,000 แห่ง ดำเนินการขึ้นทะเบียนแล้ว 2,000 แห่ง เหลือ 6,000 แห่ง ซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ 40 ปี ถึงจะดำเนินการแล้วเสร็จ เนื่องจาก 1 ปี จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานได้เพียง 150 แห่ง เท่านั้น ส่วนการบูรณสถานที่สำคัญที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม กรมศิลปากร ได้ส่งงบประมาณให้ดำเนินการแล้วจำนวนทั้งสิ้น 303 แห่ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ