ข่าวย่อยการศึกษา - เร่งแก้หนี้ครู-องค์การค้าฯ

ครูที่มีเงินออมก็มีจำนวนมากถึง 4 แสนล้านบาท รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างหนี้ประชาชนรวมถึงหนี้สินครู โดยทิศทางของศธ.จะลดเงินต้น ลดดอกเบี้ย และลดหนี้ ทั้งนี้ จะตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครูขึ้น โดยให้สกสค.ไปจัดทำรายละเอียด เบื้องต้นให้หลักการว่า มีสถาบันการเงินสนใจช่วยเหลือ เช่น เอสเอ็มอีแบงก์ ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ ส่วนการแก้ปัญหาองค์การค้าฯ นั้นยอดหนี้ลดลงจาก 3,200 ล้านบาท เหลือ 2,500 ล้านบาท ซึ่งโครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ จะช่วยลดภาระเช่น เรื่องตำราเรียน

นายเกษม กลั่นยิ่ง เลขาธิการสกสค. กล่าวว่า ขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาหนี้สินครู ซึ่งมีปัญหาอัตราดอกเบี้ยที่สูง ทุกรัฐบาลแก้ปัญหาโดยให้ครูกู้จากธนาคาร แต่ติดเรื่องดอกเบี้ยสูง และขอให้ตั้งกองทุนโดยสนับสนุนงบ 500-1,000 ล้านบาท อาจจะให้สกสค.ดูแลและแก้ปัญหาองค์การค้าฯ จะขอให้สนับสนุนให้องค์การค้าฯ ได้มีส่วนจัดพิมพ์ตำราเรียน 4 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคม

// //

- ติวเข้มแอดมิชชั่นส์

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการสรุปเข้มโค้งสุดท้ายครั้งที่ 5 ตอน นัดกระชับมิตร รวมพลพิชิตแอดมิชชั่นส์ ให้แก่นักเรียนม.ปลายฟรี ในทุกรายวิชาโอเน็ต และเอเน็ต โดยคณาจารย์จากจุฬาฯ และมีกิจกรรม ไขคำถาม - ขานคำตอบ เรื่อง โอเน็ต จีเอที พีเอที โดย ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สทศ. ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 10, 11, 17, 18, 24 และ 25 ม.ค.นี้ ณ หอประชุมจุฬาฯ และศาลาพระเกี้ยว โดยผู้เข้าเรียนจะได้รับเอกสารประกอบการเรียนทุกรายวิชาฟรี ขณะนี้มีผู้สมัครเกือบหมื่นคน สนใจสมัครหรือรับชมผ่านเว็บไซต์ www.curadio.chula.ac.th โทร.0-2218-3970-7

-ชูวัฒนธรรมแก้ปัญหาชาติ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า วธ.จะกำหนดนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยจัดสัมมนา ทิศทางประเทศไทยในมิติวัฒนธรรม เพื่อนำความคิดเห็นมาจัดทำเป็นแผนงานและนโยบายระดับกระทรวงในวันที่ 15 ม.ค.นี้ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับทิศทางประเทศไทยในมิติวัฒนธรรม

ตะลุยข่าว : THE GREEN POLICE กองปราบฯ สู่ศตวรรษที่ 21

ในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกสามารถระงับยับยั้งปัญหาอาชญากรรมให้ลดลงและควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้ ตรงกันข้ามกับประเทศไทย กลับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และมีการกล่าวถึงในระดับนานาชาติว่า

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด