IMF อนุมัติเงินให้กรีซ อีก 1.74 พันล้านยูโร

IMF อนุมัติเงินให้กรีซ อีก 1.74 พันล้านยูโร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


กรีซ ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มจาก ไอเอ็มเอฟ อีก 1.74 พันล้านยูโร หลังจากผ่านเกณฑ์การประเมินรอบ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ได้อนุมัติเงินกู้ยืมก้อนใหม่แก่กรีซ อีกเกือบ 1.74 พันล้านยูโร หลังผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งที่ 3 ตามข้อตกลงร่วมกันของเจ้าหน้าที่ คือ ไอเอ็มเอฟ และสหภาพยุโรป (อียู)

รายงานระบุว่า วงเงิน 1.74 พันล้านยูโร นี้ เป็นส่วนหนึ่งของวงเงินกู้ยืม มูลค่า 1.73 แสนล้านยูโร ที่เจ้าหนี้กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ไอเอ็มเอฟ, อียู และธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) จะทยอยมอบให้รัฐบาลกรีซเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจถดถอย เป็นระยะในจำนวนที่เหมาะสม หากเกณฑ์การประเมินสภาพเศรษฐกิจของกรีซ ตามข้อกำหนดของเจ้าหนี้

ทั้งนี้ เมื่อรวมเงินก้อนล่าสุด ทำให้ กรีซ ได้รับเงินสนบัสนุนไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 6.57 พันล้านยูโร