ข่าวย่อยการศึกษา-โชว์จำลอง ซูเปอร์มด

โดยมีกิจกรรมสำคัญคือ นิทรรศการถาวร พระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้ง 9 ด้าน เช่น นำเสนอพระปรีชาสามารถในการสร้างเรือใบซูเปอร์มด ด้วยภาพถ่ายดูราแทน แบบจำลองเรือใบซูเปอร์มด

-จัดงานวันครูปี 52

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัด ศธ. กล่าวแถลงข่าวงานวันครู ประจำปี 2552 ซึ่งตรงกับวันที่ 16 ม.ค.นี้ว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดงานสัปดาห์วันครู ในวันที่ 12-16 ม.ค. โดยส่วนกลางจะมีกิจกรรมที่หอประชุมคุรุสภา ซึ่งในวันที่ 16 ม.ค.นี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในพิธีและนายกฯ จะคารวะครูคือ รศ.ลินจง อินทรัมพรรย์ ครูประจำชั้น ป.5-ป.6 เมื่อครั้งเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

// //

นอกจากนี้ มีการประกาศยกย่องผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ปี 2552 ได้แก่ พระวิสุทธิ์พุทธิศาสตร์ (ประเทือง อาภาธโร) ศ.ดร.เสริมดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย ศ.สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงยกย่องครูผู้เสียสละและครูผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ชายขอบ

ดร.ดิเรก พรสีมา ประธานคณะกรรมการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาได้คัดเลือกคำขวัญสำหรับวันครู ประจำปี 2552 คือ ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชาคุณครู แต่งโดย นางนฤมล จันทะรัตน์ จ.กาฬสินธุ์

-ติวเข้มแอดมิชชั่นส์

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต จัดBottom of Form 1

สัมมนาเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ : แนะแนวเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยครั้งที่ 1 และจัดแนะแนวและทบทวนเนื้อหาวิชาสำหรับสอบแอดมิชชั่นส์ พร้อมกับจำลองการสอบพรีโอเน็ต เอเน็ตให้นักเรียน ม.ปลายใน จ.ภูเก็ต 650 คน 10 วัน ในวันที่ 11-17 ม.ค.2552 และวันที่ 30 ม.ค.-1 ก.พ.นี้ และโครงการติวเข้มออนไลน์จัดติวสดผ่านเว็บไซต์ www.247friend.net วันที่ 17 ม.ค. วิชาวิทยาศาสตร์ โอเน็ต วันที่ 24 ม.ค. วิชาวิทยาศาสตร์ เอเน็ต วันที่ 31 ม.ค.และวันที่ 1 ก.พ. วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 18.00-20.30 น.

เสียงเล็กๆ นวันเด็กขอนายกฯช่วยคนไทยรักกัน

วันเด็กแห่งชาติปีนี้...ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานไปเที่ยวชมตามสถานที่ต่างๆ ที่เปิดเป็นพื้นที่ต้อนรับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ ทำเนียบรัฐบาล ที่เคยโอ่อ่ากว้างใหญ่ กลับแคบลงไปถนัดตา

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด