อู๊ดด้า แจกการบ้าน สกอ.-อาชีวะ การศึกษามีคุณภาพ-คุณธรรม-มีงานทำ

อู๊ดด้า สั่งการบ้าน สกอ.-อาชีวะ เน้นมีคุณภาพ เด็กมีคุณธรรม เรียนจบมีงานทำ เร่งแก้บัณฑิตตกงาน ยืนยันเรียนฟรีต้องมีคุณภาพ

// //

เมื่อวันที่ 8 มกราคม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวมอบนโยบายให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ว่า ฝากนโยบายอุดมศึกษา 6 เรื่อง ได้แก่ 1.ปฏิรูปการศึกษารอบสองมีเป้าหมายใหญ่คือ คุณภาพการศึกษาโดยอุดมศึกษาเป็นเลิศทางวิชาการ และได้บัณฑิตที่มีคุณธรรม ที่ผ่านมาผลสำรวจความเห็นเยาวชนที่มีต่อนักการเมืองส่วนใหญ่อยากได้คนเก่งมากกว่าคนดี หรือโกงก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เก่ง 2.ความร่วมมือกับเอกชนผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการตลาด จะต้องตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกันให้เรียนจบแล้วมีงานทำ 3.ทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาค

4.ส่งเสริมงานวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ประเทศ และตรงตามความต้องการของตลาด ใช้ได้จริง จะสร้างมหาวิทยาลัยเพื่อวิจัย ซึ่งปีนี้น่าจะตั้งมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิจัยได้ 5. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขอให้ทบทวนระเบียบในปัจจุบันและเพิ่มสิทธิให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 กู้ได้ และเปิดโอกาสให้ผู้ขาดแคลนได้กู้เป็นอันดับต้นๆ และใช้ กยศ.เป็นกลไกดึงเด็กเรียนสายอาชีพ และ 5.แก้ปัญหาบัณฑิตตกงาน

ทั้งนี้ หลังจากนั้น กกอ.มีข้อเสนอแนะแก้ปัญหาบัญฑิตตกงาน เช่น คัดคนเก่งมาเรียนต่อเป็นครูสาขาขาดแคลน เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มีทุนเรียนต่อสำหรับเด็กหัวกะทิ และรับเข้าทำงานในสถาบันอุดมศึกษา เช่น ผู้ช่วยนักวิจัย

นายจุรินทร์ กล่าวหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ชุดใหม่นัดแรกว่า ได้ให้นโยบาย 6 เรื่อง ได้แก่ 1.ปฏิรูปการศึกษารอบสองต้องทำให้การจัดการศึกษาสายอาชีพเกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงคุณภาพโดยเร็วที่สุด 2.หาวิธีจูงใจให้เด็กหันมาเรียนสายอาชีพจากปัจจุบัน สัดส่วนนักเรียนสายสามัญและอาชีพอยู่ที่ 60 : 40 แต่เป้าหมายคือ 50 : 50 โดยเมื่อเรียนจบมีงานทำทันที

3.ร่วมมือกับเอกชนผลิตนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ในภาคอุตสาหกรรมและบริการทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ และสาขาอาชีพ 4.เร่งกำหนดมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพว่าจะเป็นองค์การมหาชนหรือไม่ เพื่อให้มีหลักประกันนักศึกษามีคุณวุฒิวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการและมีคุณภาพทำงานได้และมีค่าตอบแทนเพิ่ม 5.เร่งจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาซึ่งเปิดสอนปริญญาตรีสายปฏิบัติได้ และ 6.เร่งกำหนดวิธีจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ

รมว.ศธ.ยังกล่าวถึงการเรียนฟรี 15 ปีว่า วันที่ 12 มกราคมนี้ จะประชุมอีกครั้งและหารือด้วยว่าโรงเรียนไม่ได้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น โรงเรียนสาธิต จะได้รับสิทธิ์เรียนฟรีทั้ง 5 รายการด้วยหรือไม่ ส่วนที่ผู้ปกครองห่วงเรียนฟรีไม่มีคุณภาพนั้น ขอย้ำคุณภาพยังเป็นหัวใจสำคัญ

เสียงเล็กๆ นวันเด็กขอนายกฯช่วยคนไทยรักกัน

วันเด็กแห่งชาติปีนี้...ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานไปเที่ยวชมตามสถานที่ต่างๆ ที่เปิดเป็นพื้นที่ต้อนรับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ ทำเนียบรัฐบาล ที่เคยโอ่อ่ากว้างใหญ่ กลับแคบลงไปถนัดตา

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด