คลอดก.ม.4ฉบับแก้ปัญหาร้านเกม เพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่คาดมีผลกลางปี

กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเข็นกฎหมายลูกอีก 4 ฉบับ เพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่ตรวจสอบร้านเกม อินเทอร์เน็ต บริษัทเกม และโรงภาพยนตร์ ประกาศใช้กลางปี 2552 เปิดช่องให้มีการจัดตั้งองค์กรภาคประชาชน หน่วยงานท้องถิ่น ช่วยเฝ้าระวังปัญหาร้านเกมด้วย

// //

นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ผ่านร่างกฎกระทรวงที่จะใช้ประกอบ พ.ร.บ.ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ 2551 จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่างกฎกระทรวงอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.... 2.ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดประเภทภาพยนตร์ พ.ศ.... 3.ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตประกอบกิจกรรมโรงภาพยนตร์ พ.ศ.... และ 4.ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ.... ส่วนร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตและประกอบกิจการให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์ พ.ศ.... ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551 และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

กฎหมายลูกทั้ง 5 ฉบับจะรองรับการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด อำเภอ ในการดูแลตรวจสอบร้านเกม อินเทอร์เน็ต บริษัทเกม และโรงภาพยนตร์ให้เข้มงวดมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาพบปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจเด็ดขาดกับผู้กระทำความผิด เพราะไม่มีกฎหมายรองรับ อีกทั้งยังเปิดช่องให้มีการจัดตั้งองค์กรที่มีภาคประชาชน หน่วยงานท้องถิ่น ช่วยเฝ้าระวังปัญหาร้านเกมด้วย ซึ่งจะเร่งผลักดันให้กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ คาดว่าจะสามารถประกาศใช้กลางปี 2552 นี้ รมว.วัฒธรรมกล่าว

นายสมชาย เสียงหลาย รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้กระทรวงได้เชิญผู้ประกอบการภาพยนตร์และผู้เกี่ยวข้องมาหารือในการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย โดยที่ประชุมเสนอให้มีการส่งเสริมภาพยนตร์ไทยที่ชัดเจน ผลิตภาพยนตร์ไทยให้ตรงตลาดและมีรายได้เกิน 100 ล้านบาท เพิ่มผู้กำกับการแสดงให้มากขึ้น และจัดตั้งโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ นำร่องให้เยาวชนที่สนใจศึกษางานด้านภาพยนตร์ ฝึกอบรมการเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ คนเขียนบทภาพยนตร์ และโปรดิวเซอร์ เพื่อให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์มีการพัฒนามากขึ้น และจัดตั้งคอมมูนิตี้ เธียเตอร์ หรือโรงภาพยนตร์ของชุมชน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนเกิดความสามัคคี และหลีกเลี่ยงการซื้อวีซีดีภาพยนตร์ที่ผิดกฎหมาย

เสียงเล็กๆ นวันเด็กขอนายกฯช่วยคนไทยรักกัน

วันเด็กแห่งชาติปีนี้...ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานไปเที่ยวชมตามสถานที่ต่างๆ ที่เปิดเป็นพื้นที่ต้อนรับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ ทำเนียบรัฐบาล ที่เคยโอ่อ่ากว้างใหญ่ กลับแคบลงไปถนัดตา

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด