ยอดรวมเงินบริจาคตู้อักษรซ่อนปัญญาแล้วกว่า3.5ล.

เปิดรายงานผู้บริจาคโครงการ ตู้อักษรซ่อนปัญญา เมื่อวันที่ 13 มกราคม นายสุเมธ อุปนิสากร และครอบครัว บริจาค 25,000 บาท นายปานศักดิ์ รังสิพราหมณกุล บริจาค 11,000 บาท นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม บริจาค 1,000 บาท นายเทวินทร์ วงศ์วานิช บริจาค 1,000 บาท นายธานินท์ แสงวณิช บริจาค 1,000 บาท นายไพโรจน์ รุ่งภูวภัทร บริจาค 1,000 บาท นายมณี โรจน์กนก บริจาค 1,000 บาท นายยุทธศักดิ์ สุภสร บริจาค 1,000 บาท นายลักษมี ศรีสมเพชร บริจาค 1,000 บาท นายวิเชียร วิไลงาม บริจาค 1,000 บาท นายวิทูร ทวีสกุลชัย บริจาค 1,000 บาท นายอนุชาติ คงมาลัย บริจาค 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 46,000 บาท ทำให้ยอดรวมทั้งหมดเป็นเงินรวม 3,543,360.00 บาท

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด