สปสช. ยันใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทองรับบริการสถานพยาบาลใดก็ได้

และให้สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการใดก็ได้ทั่วประเทศ แต่เบื้องต้นจะนำร่องทดลองภายใน 4 จังหวัดก่อนภายในปีนี้ก่อน โดยประชาชนที่อยู่ในจังหวัดดังกล่าวจะสามารถเข้ารับการรักษาที่หน่วยบริการใดก็ได้ภายในจังหวัดเดียวกัน ทั้งนี้การดำเนินการในเรื่องนี้จะต้องแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. การใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทอง จะต้องมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อส่งต่อข้อมูลของผู้ป่วย เพื่อติดตามว่า ผู้ป่วยป่วยด้วยโรคใด และเข้ารับบริการยังหน่วยบริการใดบ้าง ซึ่งเรื่องนี้ทำได้ไม่ยาก เนื่องจากทาง สปสช.ได้มีการดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว เพียงแต่ยังมีปัญหาว่า ในส่วนของเด็กเกิดใหม่ยังไม่มีบัตรประชาชนจะทำอย่างไร ซึ่งเบื้องต้นให้ยึดเลข 13 หลักก่อน

2. การเข้ารับรักษายังหน่วยบริการใดก็ได้ โดยไม่ต้องมีใบส่งตัวจากหน่วยบริการต้นสังกัดเช่นปัจจุบัน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนเลือกรับบริการ ซึ่งเรื่องนี้ก็สามารถดำเนินการได้เช่นกัน เพียงแต่ต้องพัฒนาระบบข้อมูลและวางหลักเกณฑ์การตามจ่ายระหว่างโรงพยาบาลให้ชัดเจน เช่น การคิดเป็นแบบเหมารายครั้ง นอกจากนี้ยังต้องวางระบบการบริการ ซึ่งไม่ว่าผู้ป่วยเข้ารับบริการ่ใด ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน คลินิกทั่วไป จะต้องพบแพทย์ทั่วไปก่อนเพื่อคัดกรอง ไม่สามารถเข้าพบเพื่อรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทันที เพราะบางคนป่วยด้วยอาการไข้เพียงเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องให้แพทย์เฉพาะทางรักษา ไม่เช่นนั้นจะก่อให้เกิดปัญหาระบบการรักษาพยาบาลและแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ได้ ทั้งนี้ยังต้องมีการพัฒนาหน่วยบริการระดับปฐมภูมิให้มีศักยภาพมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนมั่นใจและเข้ารับบริการที่หน่วยบริการใกล้บ้าน

นพ.วินัย กล่าวว่า ขณะนี้เป็นเพียงแต่คิดรูปแบบเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งตนต้องหารือร่วมกันคณะทำงานเพื่อวางระบบก่อน ทั้งนี้ตนจะเร่งดำเนินการเพื่อให้ข้อสรุปภายใน 2 เดือนเพื่อนำเสนอต่อ รมว.สาธารณสุข

// //

ด้าน นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า แนวคิดนี้นำมาจากต่างประเทศ เช่น อเมริกาที่มีระบบหลักประกันสุขภาพรวมอยู่ในบัตรประชาชน โดยเราสามารถดำเนินการได้ทันที ไม่ยาก เพราะที่ผ่านมาเราได้ทำบัตรสมาร์ทการ์ดในการบรรจุข้อมูลต่างๆ ไว้ จึงไม่น่าเป็นปัญหา นอกจากนี้เคยมีกาทดลองใช้แล้วในเขต กทม. และอยู่ระหว่างการขยายบัตรสมาร์ทการ์ดให้กับประชาชนทั่วประเทศ ส่วนฐานข้อมูลนั้นประเทศไทยก็มีฐานข้อมูลระบบทะเบียนราษฎร ซึ่ง สปสช.สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้ ส่วนการพัฒนาให้ประชาชนเลือกรับการรักษายังหน่วยบริการใดก็ได้นั้น ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะประชาชนจะมีโอกาสเลือกหน่วยบริการกว้างขวางขึ้น แทนที่จะถูกจำกัดสิทธิ์ให้อยู่หน่วยบริการใดหน่วยบริการหนึ่ง สำหรับจังหวัดที่จะเป็นพื้นนำร่องในเรื่องนี้ยังต้องหารือเพื่อพิจารณาความพร้อมและเหมาะสมก่อน

คำมั่นอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะต้องคุ้มครองสื่อให้ปลอดจากอำนาจรัฐ-อำนาจทุน

สำหรับข่าวโทรทัศน์วันนี้ที่มีการคุยข่าวไปเรื่อยๆ เป็นอันตราย แม้ข้อดีคนจะได้มีความเพลิดเพลิน แต่อันตรายของการคุยข่าวคือการชี้นำ เพราะไม่เหมือนกับการอ่านข่าวหรือประกาศข่าวอย่างที่เราเห็นในอดีต

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด