ปลอดประสพทดสอบถังน้ำพลาสติก4บริษัท

ปลอดประสพทดสอบถังน้ำพลาสติก4บริษัท
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดการสาธิตและทดสอบความทนทานของถังพลาสติก ของ 4 บริษัทเอกชน ขนาด 2 พันลิตร ซึ่ง ปภ. เตรียมจะจัดซื้อใช้เป็นถังเก็บน้ำกลางสำหรับประชาชน ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของรัฐบาลการสาธิตครั้งนี้ นายปลอดประสพ ใช้ค้อนทุบไปยังถังน้ำพลาสติก ของ 4 บริษัท ที่เข้าร่วมการสาธิต ทั้งนี้ ทาง ปภ. เตรียมจัดซื้อ 2 หมื่นใบ ซึ่งรัฐบาลเตรียมจัดสรรงบประมาณ 300 ล้านบาท แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และมีราคาที่สูง ซึ่งการซื้อถังสแตนเลส และไฟเบอร์กลาส เสนอราคาอยู่ที่ 13,000 บาทต่อถัง ดังนั้น สำนักงบประมาณ จึงจำเป็นต้องหันมาใช้ถังน้ำพลาสติก ราคาอยู่ที่ 7,800 บาทต่อถัง และทำให้เหลืองบประมาณส่งคืนรัฐบาล เกือบ100 ล้านบาท