วันทูโก ตั้งทนงศักดิ์นักแบดเป็นทูตสังคมทำให้ดีที่สุด

นางมนัสนันท์ ตันติประสงค์ชัย ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดของสายการบิน วัน ทู โก แต่งตั้ง ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย เป็นทูตโครงการ One Two Go , Journey of Passion ซึ่ง วัน ทู โก เดินหน้าโครงการส่งเสริมเยาวชนและสังคมไทย " One Two Go , Journey of Passion (การเดินทางด้วยความมุ่งมั่น) ตอกย้ำแนวคิด "ทำให้ดีที่สุด - - Do it by heart โดยแต่งตั้ง ทนงศักดิ์ แนสมบูรณ์สุข นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย เป็นทูตในโครงการฯ ร่วมถ่ายทอดแนวคิดสะท้อนคุณค่าเชิงสังคม โดยใช้เรื่องราวของนักกีฬา เป็นสื่อกลางเพื่อสะท้อนคุณค่าเชิงสังคมคือ ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ การคิดและการลงมือทำให้ดีที่สุด เพื่อจะสามารถนำไปเป็นตัวอย่างและประโยชน์ให้กับเยาวชนคนอื่นๆ ในสังคมได้ ทั้งนี้ละทั้งนั้นก็เพราะความเชื่อที่ว่า "การเดินทางคือการเรียนรู้ ถ้าหยุดการเรียนรู้ ก็เหมือนว่าเราหยุดเรื่องราว แต่ถ้าหมั่นเรียนรู้ เรายังคงได้สร้างเรื่องราวและประวัติศาสตร์ให้กับตัวเราได้

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด