สาธิตมศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ขยายเวลารับน.ร.

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) เปิดเผยว่า จากประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2552 ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)โดยการสมัค้วยวิธีออนไลน์ เป็นช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ จึงทำให้ผู้สมัครจำนวนมากไม่สามารถสมัครได้ ทางโรงเรียนสาธิตมศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม จึงขอให้ผู้ที่ซื้อคู่มือใบสมัครและสมัครไม่ทัน ขอให้มาสมัครด้วยวเอง (เฉพาะผู้ที่มีหนังสือคู่มือแล้วเท่านั้น) ในวันที่ 16 มกราคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30 13.30 น. สอบถามโทร. 0-2258-4001, 0-2260-9986-8

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด