สมบัติ-จุ๋ย-น้ำรับพระราชทานรางวัลเทพทอง

สมบัติ-จุ๋ย-น้ำรับพระราชทานรางวัลเทพทอง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำความกราบบังคมทูลรายชื่อองค์กรดีเด่น นักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น และนักวิทยุกระจายเสียงดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรายชื่อผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานพระราชทานรางวัลเทพทอง ทางสำนักราชเลขาธิการ ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ.กำธน สิทนธวานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 14 และโล่เกียรติยศ ให้กับองค์กรดีเด่น 21รางวัล รางวัลวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น 23 รางวัล วิทยุกระจายเสียงดีเด่น 21 รางวัล ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมหาราชวัง โดยในปีนี้มีคนบันเทิง ดารานักแสดงเข้ารับพระราชทานรางวัล เป็นจำนวน 8 คน ในประเภทวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น ได้แก่ดร.สมบัติ เมทะนี นักแสดงชายยอดนิยมและเป็นนักแสดงตัวอย่างของผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน รวมทั้งช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมตลอดมาจุ๋ย วรัทยา นิลคูหา นักแสดงและพิธีกรของบริษัท เวิร์คพ้อยท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่มากด้วยความสามารถและเป็นแบบอย่างที่ดีกับเยาวชนเป็นพิธีกรหลากหลายรายการติ๊ก ชีโร่ เป็นนักร้อง นักแสดงที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน และเป็นศิลปินที่ช่วยเหลือกิจกรรมทางสัมคมตลอดมาหนูแหม่ม สุริวิภา กุลตังวัฒนา พิธีกรและนักแสดงของบริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ถือเป็นพิธีกร เป็นแบบอย่างที่ดีกับเยาวชนโน้ต อุดม แต้พานิช นักแสดงที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และเป็นผู้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนน้ำ รพีภัทร เอกพันธ์กุล นักแสดงและพิธีกรจากสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 มีผลงานทางการแสดง และพิธีกรรายการต่างๆ มากมายกันต์ กันตถาวร นักแสดงจากบริษัท โพลีพลัส เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เป็นแบบอย่างที่ดีกับเยาวชน มีผลงานทางด้านการแสดงละครมากมาย