วอนเสธ.หนั่น ผลักดันกฎหมายพุทธ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม นายเสถียร วิพรมหา เลขาธิการองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนพิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนและตัวแทนจากศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เข้าพบ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) โดยเสนอแนวทางสนับสนุนและส่งเสริมพระพุทธศาสนา ดังนี้ 1.เร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระพุทธศาสนา เช่น พ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ร.บ.ว่าด้วยการศึกษาพระพุทธศาสนา พ.ร.บ.การจัดตั้งธนาคาร พ.ร.บ.บริหารกิจการคณะสงฆ์ พ.ร.บ.ยกฐานะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นกระทรวงกิจการพระพุทธศาสนา และ ฯลฯ 2.สนับสนุนการจัดรายการธรรมะทางโทรทัศน์ ในทุกๆ เช้าของวันพระ ถ่ายทอดไปทั่วประเทศ โดยรณรงค์ให้ทุกองค์กรภาครัฐฟังธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน และ 3.ส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ มีโอกาสไปกราบไหว้สังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดีย ทั้งนี้ พล.ต.สนั่นรับข้อเสนอไว้พิจารณา

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด