IMFอนุมัติเงินช่วยวิกฤติหนี้จอร์แดน385ล.$

IMFอนุมัติเงินช่วยวิกฤติหนี้จอร์แดน385ล.$
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า ในวันนี้ (12 เม.ย.) กองทุนเงินระหว่างประเทศ (IMF) มีมติการอนุมัติที่จะช่วยเหลือประเทศจอร์แดน ซึ่งสถานการณ์ทางการเงินขณะนี้กำลังอยู่ในสภาวะที่เลวร้าย โดยมูลค่าการช่วยเหลืออยู่ที่ประมาณ 385 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งการช่วยเหลือในครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือโครงการเงินกู้ยืมของประเทศมูลค่า 2 พันล้านดอลาร์สหรัฐ และยังสามารถผลักดันให้ประเทศปฏิรูปเศรษฐกิจในไปในทางที่ดีขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง ยังกล่าวว่า สถานการณ์ทางการเงินของจอร์แดน ในปีที่ผ่านมานั้น เริ่มสร้างความวิตกในความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างมาก สำหรับการลดลงของเงินงบประมาณ และการเพิ่มเงินสวัสดิภาพที่สูงขึ้น