นายกฯเยี่ยมชมสายผลิตรถยนต์โตโยต้าเกตเวย์

นายกฯเยี่ยมชมสายผลิตรถยนต์โตโยต้าเกตเวย์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เยี่ยมชมสายการผลิตรถยนต์ โรงประกอบโตโยต้า เกตเวย์ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา โดย นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมพร้อมส่วนราชการจังหวัด ได้กล่าวว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา เตรียมความพร้อมกับการเข้าสู่ AEC ทางจังหวัด มีภาคอุตสาหกรรม ทั้งหมด 180 โรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ ทั้งยังเป็นต้นกำเนิดข้าวหอมมะลิของไทย ทั้งนี้ ในการประชุม ครม.สัญจร ครั้งนี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 106 ล้านบาท รวม 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงการเป็นศูนย์กลางผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 44 ล้านบาท โครงการเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.ฉะเชิงเทรา 50 ล้านบาท และโครงการราคาเสถียรภาพต้นทุนการผลิตไข่ไก่ 12 ล้านบาท และขออนุมัติในหลักการงบประมาณนอกกรอบวงเงินอีก 100 ล้านบาท ด้วย จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชม โรงสีข้าวรัชมงคล ซึ่งเป็นโรงสีข้าวตามแนวพระราชดำริ โดยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับซื้อข้าวเปลือก จากเกษตรกรโดยตรง มาทำการสีและจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย นายกรัฐมนตรีและคณะได้ร่วมกันปลูกข้าวแบบนาโยนในแปลงนาสาธิต นาสวนรัชมงคล ด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ รถยนต์โตโยต้า