ปราจีนฯประกาศภัยแล้ง 2 อำเภอ 9 ตำบล

ปราจีนฯประกาศภัยแล้ง 2 อำเภอ 9 ตำบล
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ผู้ตรวจราชการเขต 3 ลงตรวจการช่วยเหลือภาวะภัยแล้ง จ.ปราจีนบุรี หลังประกาศภัยพิบัติรวม 2 อำเภอ 9 ตำบล 127 หมู่บ้าน จากพิษน้ำเค็มหนุนหน้าแล้ง-ฤดูแล้งในภาวะธรรมชาติดูการให้การช่วยเหลือที่ประชุมธรรมมาภิบาลระดับจังหวัด ชี้ ปัญหา ต.บางแตน ขาดน้ำอุปโภค-บริโภคขอเครื่องสูบน้ำ-น้ำช่วยด่วน ส่วน อ.กบินทร์บุรี ได้รถบรรทุกน้ำหน่วยทหาร, น้ำบาดาล, ถังกลาง-ภาชนะบรรจุน้ำ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ช่วยเหลือพื้นที่ตนเองเป็นด่านแรก หากวิกฤติ ให้ประสานอำเภอและจังหวัดโดยเร่งด่วน โดยที่ผ่านมา จ.ปราจีนบุรี มีโครงการแผนงานช่วยภัยแล้ง รวมกว่า 20 ล้านบาท