ผู้ว่า อุดรฯ ประธานเปิดงาน อาชีวะ เอ็กซ์โป

ผู้ว่า อุดรฯ ประธานเปิดงาน อาชีวะ เอ็กซ์โป
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ขณะนี้ ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นประธานเปิดโครงการ อาชีวะ เอ็กซ์โป 2013 "อาชีวะ เอ็กซ์โป 2013" งานแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และการอบรมบ่มเพาะความรู้ให้แก่นักเรียน สาขาเทคนิคอาชีวะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการของอุตสาหกรรมสำคัญๆ ทั้งด้านเคมีก่อสร้าง เครื่องยนต์ เครื่องกล และไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านกิจกรรมการจัดนิทรรศกาล การสัมมนาต่อยอดถึงการพัฒนาวิจัย รวมถึง ผลักดันการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ให้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย จากสถาบันอาชีวะต่างๆ ใน จ.อุดรธานี  โดยมีนักเรียน นักศึกษา สายเทคนิคและอาชีวะ มาร่วมงานกว่า 2,000 คน โดยมีท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค นายพงษ์ศักดิ์ เวียงเพิ่ม ให้การต้อนรับ