อีทีวี

06.05 น. ธรรมะยามเช้า/ เปิดโลกนิทาน/ สร้างศิลป์เสริมธรรม 09.00 น. ดนตรีไทย ป.4/ คณิต ม.ปลาย/ ชุมชนสำราญ 12.00 น. สมุดพกสีชมพู/ ภาษาในเพลง/ ข่าวการศึกษา 13.30 น. อบรมด้านการศึกษาพิเศษ/ ชีวิตเลือกได้/ เรียนรู้จากครูดี 16.00 น. เรียนรู้วิทย์-คณิต/ ศาสตร์แห่งการนวดตัวเอง 18.00 น. พลเมืองเด็ก/ ว้าวุ่นรุ่นเล็ก 20.00 น. ข่าว 21.00 น. ติวเข้มสอบ A-Net วิชาภาษาอังกฤษ

เรื่องล่าสุดของหมวด บันเทิง

ดูหมวด บันเทิง ทั้งหมด