ธกส.บุรีรัมย์ เตรียมเงินสำรอง จ่ายจำนำข้าว

ธกส.บุรีรัมย์ เตรียมเงินสำรอง จ่ายจำนำข้าว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายสมชาย คมพงษ์ปภา ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ.บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่รัฐบาลเริ่มเปิดโครงการรับจำนำข้าวนาปี ปีการผลิต 2555/2556 ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ ได้มีเกษตรกรนำใบประทวน ที่องค์การคลังสินค้า ออกให้มาขึ้นเงินที่ ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ ทั้ง 18 สาขา เฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 900 - 1,200 ราย ซึ่งคาดว่า ช่วงปลายเดือน ธ.ค.นี้ จะมีเกษตรกรนำข้าวเข้าร่วมโครงการรับจำนำเป็นจำนวนมาก และก็นำใบประทวนมาขึ้นเงินที่ ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำนวนมากเช่นเดียวกัน จึงต้องมีการวางแผนบริการจัดการอย่างดี เพื่อไม่ให้เกษตรกรเสียเวลา ซึ่งล่าสุดมีเกษตรกรนำใบประทวนมาขึ้นเงินแล้วจำนวน 7,811 ราย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นกว่า 705 ล้านบาท โดยทาง ธ.ก.ส. เตรียมเงินสำรองไว้ประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้วที่ใช้เงินไปทั้งหมด 6,400 ล้านบาท เนื่องจาก ปีนี้ มีพื้นที่นาข้าวเสียหายจากภัยแรงหลายแห่ง พร้อมขอให้เกษตรกรเร่งนำข้าวมาเข้าร่วมโครงการ เพราะขณะนี้ มีเกษตรกรนำข้าวมาเข้าร่วมโครงการและนำใบประทวนมารับเงินที่ ธ.ก.ส. ยังไม่ถึงครึ่งของเกษตรกรที่มาลงทะเบียนเป็นเกษตรกรไว้