ศาลเจ้าลำปางทำความสะอาดต้อนรับกินเจ

ศาลเจ้าลำปางทำความสะอาดต้อนรับกินเจ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


บรรยากาศตามศาลเจ้าของคนไทยเชื้อสายจีน  ที่จะทำการเปิดงานบุญกินเจ เดือนเก้า ในจังหวัดลำปาง  ทั้ง 9 แห่ง  ต่างให้พนักงาน คนงาน ตลอดจน เจ้าหน้าที่เร่งทำความสะอาด จัดอาคารสถานที่ เพื่อรองรับประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยพุทธที่จะเข้าร่วมงานบุญกินเจ เดือนเก้า ที่จะมีการจัดขึ้น ในวันที่ 15 - 23 ตุลาคม นี้ โดยเฉพาะที่ มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ใหญ่แห่งหนึ่งของคนไทยเชื้อสายจีน ในจังหวัดลำปาง ต่างให้เจ้าหน้าที่ออกทำความสะอาดอาคารสถานที่  เพื่อรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมงานบุญกินเจเดือนเก้านครลำปาง ซึ่งจัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 8 โดยมีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน และประชาชนชาวไทยพุทธ เข้าร่วมในแต่ละครั้งจำนวนมาก