ร.พ.ตร.เตือนใครฉีดสารแปลกปลอมในอวัยวะเพศไม่ผ่านเป็นตร.

ร.พ.ตร.เตือนใครฉีดสารแปลกปลอมในอวัยวะเพศไม่ผ่านเป็นตร.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


พ.ต.ท.หญิง อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล รองโฆษก สตช. เปิดเผยถึงผลตรวจร่างกายของผู้สอบผ่านข้อเขียน ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทียบเท่า เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ สายป้องกันปราบปราม เมื่อวันที่ 2-7 กันยายน ที่ผ่านมาว่า เป็นที่น่าเสียดายที่ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจำนวนวมาก ไม่ผ่านการตรวจร่างกายด้วยหลายสาเหตุ อาทิ รอยสักตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การฉีดสาร หรือ ฝังวัตถุเข้าอวัยวะเพศ และการไม่ดูแลสุขภาพตนเอง นอกจากนี้ ยังพบว่า มีบางรายติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ชนิดต่าง ๆ และพบภาวะความดันโลหิตสูงมากกว่า 140 ต่อ 90 มิลลิปรอท ซึ่งไม่ควรพบในวัยหนุ่มสาว อีกทั้ง ผู้ที่มาตรวจร่างกายส่วนใหญ่มักอดหลับอดนอนจากการเดินทางมาสอบ พักผ่อนไม่เพียงพอ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีอาการตื่นเต้นทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงฝากไปยังประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้าสมัครรับราชการตำรวจในครั้งต่อไป ให้เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมตั้งแต่ตอนนี้