ธกส.จัดไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเฉลิมพระเกียรติฯ

ธกส.จัดไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเฉลิมพระเกียรติฯ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ที่บริเวณหน้าศาลจังหวัดตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง นายดิลก บุลทวีนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง นายภาณุมาศ ตั้นซู่ ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.ตรัง พร้อมด้วยคณะประนีประนอม ร่วมกันเปิด โครงการศาลจังหวัดตรังร่วมกับ ธ.ก.ส. ร่วมใจไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.ที่มีปัญหาหนี้สิน โดยมีศาลเป็นสื่อกลาง ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม เป็นทางเลือกในการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล การเปิดโครงการไกล่เกลี่ยในครั้งนี้ ได้มีเกษตรกรที่ค้างชำระหนี้เข้าร่วมโครงการจำนวน 79 ราย คิดเป็นมูลหนี้ประมาณ 52 ล้านบาท