กปน.ทวงหนี้ค่าน้ำกทม. ยอดค้างชำระกว่า 31 ล้านบาท

กปน.ทวงหนี้ค่าน้ำกทม. ยอดค้างชำระกว่า 31 ล้านบาท
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

กปน.ทวงหนี้ค่าน้ำจากกทม. หลังมียอดค้างชำระกว่า 31 ล้านบาท ตั้งแต่ปีที่แล้ว ขีดเส้นตายสิ้นเดือนนี้ต้องจ่าย

(18 ส.ค.) เมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฤษฎา กลันทานนท์ ผอ.สำนักการคลัง(สนค.) ได้ลงนามในหนังสือเวียนด่วน แจ้งถึงผอ.สำนัก หัวหน้าสำนักงานก.ก. เลขานุการสภากทม.และเลขานุการผู้ว่าฯ กทม. หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกทม. ผอ.เขตและผอ.สำนักงานการพาณิชย์ของกทม. เพื่อเร่งรัดการชำระค่าน้ำประปาค้างชำระ ภายหลังจากเมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา กองจัดเก็บพิเศษ การประปานครหลวง(กปน.) มีหนังสือถึงปลัดกทม. ขอให้หน่วยงานในสังกัดกทม.เร่งรัดชำระค่าน้ำประปาค้างชำระตั้งแต่เดือนพ.ย.54 - ก.ค.55 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,381,909.05 บาท ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ส.ค.นี้

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบรายละเอียดค่าน้ำประปาค้างชำระของหน่วยงานสังกัดกทม.ที่กปน.ติดตามทวงถามมานั้นพบว่า ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานระดับสำนักที่ค้างชำระหรือเป็นหนี้ค่าน้ำประปากับกปน.หลักล้านบาท(สรุปยอด ณ วันที่ 31 ก.ค.55) ถึง 8 สำนักด้วยกัน นอกจากนี้ ยังมีค่าน้ำประปาค้างชำระในส่วนของสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของกทม. ซึ่งมียอดหนี้รวมทั้งสิ้น 2,061,755.84 บาท 

จากการสอบถามนางนินนาท ชลิตานนท์ รองปลัดกทม. กล่าวว่า ที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันหลายครั้ง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการที่กทม.จัดสรรงบฯ ค่าสาธารณูปโภคให้กับแต่ละหน่วยงานต่อปีค่อนข้างจำกัด ทำให้บ่อยครั้งไม่พอจ่ายและต้องรอให้มีการรวบรวม พร้อมส่งใบแจ้งหนี้มาทวงก่อนที่จะขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ กทม.อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ตนก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งทำเรื่องขอเบิกเงินไปชำระหนี้สินของกทม. ให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กปน.ได้กำหนดมา เพื่อไม่ให้ชื่อเสียงของหน่วยงานเสียหาย