ราชภัฏกำแพงเพชรประดิษฐ์น้ำพุพลังงานแสงอาทิตย์

ราชภัฏกำแพงเพชรประดิษฐ์น้ำพุพลังงานแสงอาทิตย์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวว่า ตามที่ทีมงานผู้วิจัย นายวิษณุ บัวเทศ และ นายวสันต์ เพชรพิมูล โดยการนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เนียมนาค ประธานโปรแกรมเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับงบสนับสนุนจาก เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง เพื่อทำการวิจัยออกแบบ และสร้างระบบน้ำพุสำหรับรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับนำไปใช้ในพื้นที่ ที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ และขณะนี้ ผลงานชิ้นนี้ ได้ดำเนินแล้วเสร็จ และได้นำไปมอบให้ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อนำไปติดตั้งใช้งานที่บริเวณบึงวังดำน้ำ ทั้งนี้ ผลงานวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชุมชนรอบบึงวังน้ำดำ ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ และยังถือว่าเป็นต้นแบบของการประยุกต์ใช้พลังงานสะอาด โดยการใช้โซลาร์เซลล์ ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้ในการปั๊มน้ำ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!