ด่วน! กปน. รับสมัครงาน 223 อัตรา

ด่วน! กปน. รับสมัครงาน 223 อัตรา
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

การประปานครหลวง (กปน.) ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท 223 อัตราเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานตั้งแต่วันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2555 นี้ โดยมีวิชาชีพที่ต้องการได้แก่ วิศวกร นักคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ นักบัญชี นักวิชาการการเงินการคลัง นักการตลาด นักบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานรายได้ นักบริหารงานพัสดุ นิติกร นักประชาสัมพันธ์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักอาชีวอนามัย

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://job.mwa.co.th คลิกที่ "ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน"หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2504 0179 หรือ 0 2504 0123 ต่อ 1562 ,1578, 1579, 1649 ,1686 หรือ E-mail : recrusec@mwa.co.th