สมเด็จพระเทพฯทรงแนะครูต้องรักการอ่านทั้งชีวิต

จากการที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในงาน วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 22 ณ โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงบรรยาย ในหัวข้อ ภาษาไทยเข้มแข็ง และการรักการอ่าน ว่า การอ่านเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภาษาโดยตรง เมื่อพูดถึงภาษารวมถึงการสื่อสารจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง หรือแม้แต่สื่อสารกับตัวเองก็ต้องใช้ภาษา ซึ่งถ้าไม่มีภาษาก็จะไม่มีความคิด เล่าอดีต เล่าปัจจุบัน เล่าอนาคต หรือ สร้างและพัฒนาอะไรไม่ได้เลย ซึ่งภาษานั้น จะมีทั้งภาษาคิด ภาษาพูด ภาษาอ่าน และภาษาเขียน โดยภาษาพูด จะใช้เสียงแสดงสัญลักษณ์พื้นฐานให้ทุกคนเข้าใจ เมื่อมีคนพูดเป็นต้องมีคนฟังเป็ด้วย เพราะถ้าพูดแล้วคนที่ฟัง ฟังไม่เป็นก็ไม่ได้ และเมื่อมีภาษาพูดแล้วก็มีภาษาอ่าน ถ้าเราอ่านก็จะมีความรู้ ความคิดที่เป็นประโยชน์นอกจากได้สนุกกับการอ่านด้วย แต่เมื่ออ่านแล้วบางคนสมองเต็มจะจำไม่ได้ ก็ต้องมาจดไว้เพื่อช่วยความจำ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงบรรยายต่อไปว่า คนเดี๋ยวนี้ไม่รัก ไม่ชอบการอ่าน เพราะชีวิตมีอย่างอื่นที่ตื่นเต้นสนุกสนานที่จะรับรู้สื่อต่าง ๆ ที่บางครั้งไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือก็ได้ เช่น การฟังเทป การดูหนัง ดูดีวีดี ดูโทรทัศน์ ทำให้คนเดี๋ยวนี้อ่านสั้น ๆ อ่านไม่จบถ้อยกระบวนความ ทั้งที่เป็นเรื่องเป็นราว หรือ เขียนก็เขียนสั้น ๆ หากเขียนเรื่องยาว ๆ เขียนเป็นนวนิยาย ก็เขียนไม่เป็น ส่วนครูก็เป็นนักเรียนตลอดชีวิตที่ต้องรักการอ่าน เพราะถ้าไม่รักการอ่านก็ไ่มีอะไรมาสอน ขณะที่นักเรียนก็ต้องรักการอ่านเช่นกัน ซึ่งการอ่านไม่จำเป็นจะต้องอ่านเฉพาะในชั่วโมงเรียนเท่านั้น เพราะความรู้ในโลกมีมากมาย ทั้งนี้การอ่านที่ดีต้องอ่านให้เร็วและต้องจับใจความให้ได้ด้วย ซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงานก็ช่วยกันรณรงค์ให้รักการอ่าน ส่วนมากก็จะเป็นหนังสือนิทานต่าง ๆ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี เพราะดึงดูดใจผู้อ่าน จากไม่เคยอ่านเนื้อเรื่องก็มาอ่านจะช่วยสร้างจินตนาการต่อไป ส่วนเรื่องจิตสาธารณะก็เป็นเรื่องเก่าแก่ ที่สอนให้คนเกิดมารักคนอื่น ไม่นิ่งดูดาย ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก ซึ่งคนไทยทั่วไปมีน้ำใจไม่ต้องสอนกัน เพียงแต่อาจจะแนะหรือเปิดโอกาสให้เท่านั้นก็ทำได้.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด