''ธีระ'' สานต่อแก้ปัญหาไฟใต้ใช้สายใยชุมชนสร้างสามัคคี

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้รับมอบนโยบายจาก นายธีระ สลักเพชร รมว. วัฒนธรรม ให้ดำเนินการสานต่อการใช้มิติทางวัฒนธรรมร่วมแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากเห็นว่า เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ วธ.และรัฐบาลต้องเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะการใช้โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน มาสร้างความสามัคคีและทำให้ชาวไทยพุทธ-มุสลิม ได้เรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกันและกัน อาทิ เทศกาลสงกรานต์ การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งน่าจะช่วยทำให้ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสามัคคี ปัญหาความรุนแรงอาจจะลดลงได้ ดังนั้น วธ.จะมีการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนให้ครบทุกอำเภอและทุกตำบลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

นายวีระ กล่าวต่อไปว่า นายธีระยังได้หารือกับตน เกี่ยวกับการลงไปเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย โดยจะไปให้กำลังใจและสอบถามความคิดเห็นจากสภาวัฒนธรรมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผู้นำชุมชน และผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการสนับสนุนการใช้มิติทางวัฒนธรรมมาแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ นายธีระ ยังได้มอบหมายให้กระทรวงเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม อาทิ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ คณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สภาวัฒนธรรมทุกระดับทั่วประเทศ มาประชุมร่วมกัน ภายในเดือนมกราคมนี้ เพื่อรับฟังนโยบายการทำงานด้านวัฒนธรรมของรัฐบาล และร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาสังคมและวัฒนธรรมเสนอต่อทางรัฐบาลด้วย ปลัด วธ.กล่าว.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!