มหา''ลัยเสนอมาตรการเร่งด่วนชงรัฐอุ้มบัณฑิต

ทำงานท้องถิ่น นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ตนได้หารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยบางแห่ง เกี่ยวกับมาตรการรองรับปัญหาบัณฑิตตกงาน ซึ่งในเบื้องต้นเห็นว่าภาครัฐต้องเข้าไปช่วยอุ้มชูในช่วง 6 เดือน หรือ 1 ปีแรก โดยการจัดอบรมเพิ่มเติมให้แล้วส่งไป ทำงานในสถานประกอบการในพื้นที่ ตลอดจนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยรัฐบาลเป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนให้ในอัตราที่ใกล้เคียงกับวุฒิการศึกษาที่จบมา หรือต่ำกว่าวุฒิเล็กน้อย โดยใช้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลดีทั้งในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และได้งานทำด้วย ส่วนจะใช้งบฯ เท่าใดนั้น เรื่องนี้เป็นเพียงแนวคิดที่ยังไม่ตกผลึก คงต้องรอหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อน

การแก้ปัญหาแรงงานในระยะยาว จะต้องมีการเชื่อมโยงภาคการศึกษาและภาคการผลิตเข้าด้วยกัน เพื่อจะได้ทราบว่ามีความต้องการแรงงานแบบไหน ซึ่งปัจจุบันสัดส่วนของผู้เรียนทางสังคมศาสตร์อยู่ที่ร้อยละ 70 ต่อ วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 30 ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ที่น่าจะอยู่ในสัดส่วน 50 ต่อ 50 นายชัยวุฒิ กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด