กยศ.แจงเหตุผู้กู้ปี51ยังไม่ได้รับเงิน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิ การ (ศธ.)เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในวันที่ 8 ม.ค.ตนจะมอบนโยบายให้ กกอ.ช่วยดูแลและหาทางช่วยเหลือนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4 ที่ไม่ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตั้งแต่เรียน ในชั้นปีที่ 1 ให้ได้มีโอกาสกู้ยืมด้วย เพราะทราบว่าขณะนี้ กยศ.ยังมีเงินเหลืออยู่เกือบ 10,000 ล้านบาท จึงน่าจะนำมารองรับเด็กกลุ่มนี้ให้กู้ยืมเรียนได้ โดยต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า ตนได้หารือในเบื้องต้นกับ รศ.นพ.ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกยศ. เกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนผู้กู้ กยศ. และ การเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ชั้นปีอื่นนอกเหนือจากปี 1 กู้ได้ด้วย โดยเห็นตรงกันว่า สามารถทำได้ถ้ามีงบฯเพิ่มข้น และเป็นนโยบายของ รมว.ศธ. ส่วนข้อกำหนดของ กยศ.ที่ให้ผู้จะกู้ กยศ. หรือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ได้ต้องเป็นผู้กู้ต่อเนื่องจากตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 นั้น เนื่องจากที่ผ่านมางบฯมีจำกัด และ ให้ความสำคัญกับผู้ที่เรียนปี 1 ก่อน อย่างไรก็ตามตนจะนำเรื่องนี้หารือ กับ รมว.ศธ.อีกครั้ง เพื่อขอความชัดเจนรวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ด้วย

ด้าน รศ.นพ.ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการ กยศ. กล่าวถึงกรณีที่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ร้องเรียนว่า ยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีการศึกษา 2551 ว่า เนื่องจากปีการศึกษา 2551 มีผู้กู้ยืม กยศ.กว่า 730,000 ราย ซึ่งเป็นผู้กู้ระดับอุดมศึกษา 400,000 ราย โดยบางสถานศึกษาก็มีจำนวนผู้กู้เกินโควตาที่ได้รับจัดสรร ทำให้ผู้ กู้บางรายไม่ได้รับการคัดเลือก กยศ.จึงอยากขอให้สถานศึกษาให้ข้อเท็จจริงแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาถึงโควตาที่สถานศึกษาได้รับด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจว่า เมื่อยื่นกู้แล้วจะได้รับเงินกู้ทุกรายตามที่ร้องเรียนมา แต่สำหรับปีการศึกษา 2552 นั้น กยศ.จะเปิด ให้ยื่นกู้ได้ตั้งแต่กลางเดือนมกราคมเป็นต้นไป ดังนั้น ผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมควรยื่นกู้ไว้แต่เนิ่น ๆ เพื่อที่สถานศึกษาจะได้ดำเนินการคัดเลือกได้อย่างรวดเร็ว เพราะสถานศึกษาจะทราบจำนวนโควตาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 0-2610-4888 หรือ www.studentloan.or.th